වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 3 Layer Clothes Hanger
3 Layer Clothes Hanger

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

පැය 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Shoe Cabinet
Shoe Cabinet

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

පැය 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

පැය 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Air-O-Dry
Air-O-Dry

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,950

පැය 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Glass Cleaner
Wall Glass Cleaner

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 180

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Household Sewing Machine
Household Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,750

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - FLAT MOP
FLAT MOP

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Double Pole Rack
Double Pole Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - MOVABLE BASE
MOVABLE BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine Mo-357 (overlock)
Juki Machine Mo-357 (overlock)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 36,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multi Functional Movable Universal Base
Multi Functional Movable Universal Base

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing machine
Sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Embroider Machine
Embroider Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Arpico Baskets
Arpico Baskets

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Used Iron Table
Used Iron Table

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 700

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Damro Plastic Shoe Rack
Damro Plastic Shoe Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Drinking water supply
Drinking water supply

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 200

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 590

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hand operated drinking water pump
Hand operated drinking water pump

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki machine
Juki machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - American Aqua RO Filter Kits
American Aqua RO Filter Kits

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,900

දින 27
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sock Keeper
Sock Keeper

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 380

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!