වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Socks Keeper
Socks Keeper

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 380

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Hair Drying Cap Towel
Hair Drying Cap Towel

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 250

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine Ddl-8700 (japan)
Juki Machine Ddl-8700 (japan)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 3 Layer Clothes Hanger
3 Layer Clothes Hanger

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Multipurpose Shelving
Multipurpose Shelving

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Air-O-Dry
Air-O-Dry

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,400

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Magic Mesh
Magic Mesh

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 999

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - MOVABLE BASE
MOVABLE BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Wall Glass Cleaner
Wall Glass Cleaner

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 180

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,850

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Broom Holder
Broom Holder

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - FLAT MOP
FLAT MOP

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Double Pole Rack
Double Pole Rack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Household Sewing Machine
Household Sewing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,999

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Jack sewing machine
Jack sewing machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 39,900

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Shoe Cupboard
Shoe Cupboard

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,990

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator Multifunctional Storage Box
Refrigerator Multifunctional Storage Box

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Lz- 271 Embroider Machine
Juki Lz- 271 Embroider Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 47,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!