වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Gas Cooker
High Pressure Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ CLAWS
BBQ CLAWS

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Base Plus
Sink Base Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - ICE CUBE MAKER
ICE CUBE MAKER

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Spice Rack 16Pcs
Spice Rack 16Pcs

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Boiled Egg Mold
Boiled Egg Mold

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pot Clean Brush
Pot Clean Brush

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pineapple Cutter
Pineapple Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small BBQ Grill
Small BBQ Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen Scale
Kitchen Scale

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Water Purifier
Water Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Notebook Grill
BBQ Notebook Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HOUSE 500 ML VACCUM FLASK
HOUSE 500 ML VACCUM FLASK

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - SINGLE BURNER GAS COOKER
SINGLE BURNER GAS COOKER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HOUSE VACCUM FLASK
HOUSE VACCUM FLASK

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 13PCS KNIFE SET
13PCS KNIFE SET

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,250

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Batter Dispenser
Batter Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Swifty Knife Sharpener
Swifty Knife Sharpener

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Egg White and Yolk Separator
Egg White and Yolk Separator

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Watermelon Cutter
Watermelon Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen Stand Knife
Kitchen Stand Knife

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker Hob
Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Vegetable Chopper Cutter
Vegetable Chopper Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 780

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel 2 Layer Lunch Box
Stainless Steel 2 Layer Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 799

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!