වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 5,213 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (32GB) (Used)
Apple iPhone 6S (32GB) (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J6 64 (New)
Samsung Galaxy J6 64 (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

විනාඩි 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,800

විනාඩි 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 Y5c (Used)
Huawei Y5 Y5c (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

විනාඩි 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

විනාඩි 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

විනාඩි 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

විනාඩි 8
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64 GB (Used)
Apple iPhone 6S 64 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

විනාඩි 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei (Used)
Huawei (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

විනාඩි 14
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

විනාඩි 15
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

විනාඩි 16
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S , 32GB F/U (Used)
Apple iPhone 5S , 32GB F/U (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,800

විනාඩි 18
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

විනාඩි 20
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus , 128GB F/U (Used)
Apple iPhone 7 Plus , 128GB F/U (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 72,500

විනාඩි 22
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

විනාඩි 23
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo A57 gold (Used)
Oppo A57 gold (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

විනාඩි 24
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

විනාඩි 25
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 5 (Used)
Nokia 5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia Lumia 625 (Used)
Nokia Lumia 625 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

විනාඩි 27
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 Edge black 32GB (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge black 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

විනාඩි 28
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

විනාඩි 30
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

විනාඩි 30
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

විනාඩි 34
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

විනාඩි 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!