වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 5,428 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 16GB ⑅ 32GB USA (Used)
Apple iPhone 5S 16GB ⑅ 32GB USA (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 Plus 16GB USA (Used)
Apple iPhone 6 Plus 16GB USA (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 16/32GB USA (Used)
Apple iPhone 5S 16/32GB USA (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,900

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 16/64GB (Used)
Apple iPhone 6S 16/64GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,900

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 16/64GB (Used)
Apple iPhone 6 16/64GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,900

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus 128/256GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 128/256GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 90,900

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE 64GB (Used)
Apple iPhone SE 64GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 32,900

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y9 2018 (New)
Huawei Y9 2018 (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 Dual (Used)
Samsung Galaxy J2 Dual (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

විනාඩි 42
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 prime 16 GB Ram 3 (
Samsung Galaxy J7 prime 16 GB Ram 3 (

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

විනාඩි 44
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei P9 Lite (Used)
Huawei P9 Lite (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One 32 GB (Used)
HTC One 32 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 32 GB (Used)
Samsung Galaxy S6 32 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Core Prime (Used)
Samsung Core Prime (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2016 (Used)
Huawei GR5 2016 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y3 2 (Used)
Huawei y3 2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 ;;; (Used)
Apple iPhone 6 ;;; (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5C (Used)
Apple iPhone 5C (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (abans) (Used)
Apple iPhone 5S (abans) (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S5 Duos (Used)
Samsung Galaxy S5 Duos (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 168,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE 64gb f/u (Used)
Apple iPhone SE 64gb f/u (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J3 (Used)
Samsung Galaxy J3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Honor 4C (Used)
Huawei Honor 4C (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!