වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 570 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - BLUETOOTH TOWER SPEAKER B/NEW
BLUETOOTH TOWER SPEAKER B/NEW

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Bluetooth Sound Bar with Super Bass
Bluetooth Sound Bar with Super Bass

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,650

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Sony HT-CT80 Sound Bar
Sony HT-CT80 Sound Bar

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 27,500

විනාඩි 10
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Jonter M91 Ipx5 Bluetooth Speaker
Jonter M91 Ipx5 Bluetooth Speaker

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 8,000

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - BLUETOOTH TOWER SPEAKER B/NEW
BLUETOOTH TOWER SPEAKER B/NEW

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,250

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Kenwood AV Receiver
Kenwood AV Receiver

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,000

විනාඩි 22
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - NAD AV Receiver
NAD AV Receiver

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 16,500

විනාඩි 26
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Samsung Home Theatre
Samsung Home Theatre

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 38,000

විනාඩි 28
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - LG HOME THEATER
LG HOME THEATER

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 26,500

විනාඩි 30
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Sound System - Kenwood A 97
Sound System - Kenwood A 97

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 50,000

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - DELTA Powerd Subwoofer Canada
DELTA Powerd Subwoofer Canada

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,000

පැය 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - TRIO(KENWOOD) AMP and VINTAGE SPEAKER BUFFELS
TRIO(KENWOOD) AMP and VINTAGE SPEAKER BUFFELS

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 21,000

පැය 4
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - 2.1 Microlab
2.1 Microlab

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,300

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - MASTER SOUND PASSIVE SUB WOOFER
MASTER SOUND PASSIVE SUB WOOFER

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,750

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - 4 OHMS SPEAKER PAIR
4 OHMS SPEAKER PAIR

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,150

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Panasonic Sound System
Panasonic Sound System

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 1,550

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - KENWOOD SOUND SYSTEM WITH REMOTE
KENWOOD SOUND SYSTEM WITH REMOTE

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,800

පැය 5
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Kenwood Base Bin
Kenwood Base Bin

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 12,500

පැය 7
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Jenta Amp & Speaker
Jenta Amp & Speaker

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 20,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Deluxe Buffel set
Deluxe Buffel set

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 30,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - BLUETOOTH TOWER SPEAKER
BLUETOOTH TOWER SPEAKER

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,250

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Bluetooth Sound Bar with Super Bass
Bluetooth Sound Bar with Super Bass

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 3,650

ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Baffle box 15
Baffle box 15

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 10,500

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Mini USB Speaker
Mini USB Speaker

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 500

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - KEF Speaker system U.K
KEF Speaker system U.K

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 23,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - Infinity Speaker system.
Infinity Speaker system.

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 25,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-ගම්පහ - SONY SOUND SYSTEM
SONY SOUND SYSTEM

ගම්පහ, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 11,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!