දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Aspire E15 Laptop
Acer Aspire E15 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Desktop i7
Intel Desktop i7

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Desktop Computer
Samsung Desktop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel core i3
Intel core i3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy TAB A6
Samsung Galaxy TAB A6

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 3rd gen Desktop Pc
i3 3rd gen Desktop Pc

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Branded i5 Full Set Computer
HP Branded i5 Full Set Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 3rd gen Gaming PC & Full Set
i3 3rd gen Gaming PC & Full Set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Aspire E15 Laptop
Acer Aspire E15 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i5 Gaming
i5 Gaming

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 laptop
I3 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - SINGER X Series Laptop
SINGER X Series Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core i5-PC
Dell Core i5-PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP TouchSmart 520 PC
HP TouchSmart 520 PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP ProBook 4430s
HP ProBook 4430s

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Mac Book Pro 15 Inch
Mac Book Pro 15 Inch

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 265,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo think center (core 2 duo)
Lenovo think center (core 2 duo)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2duo CPU E8500 3.16 GHz
Core2duo CPU E8500 3.16 GHz

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop Hp
Laptop Hp

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Pc full set + Table
Pc full set + Table

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Celeron M Laptop
Celeron M Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Tab S
Samsung Tab S

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Pentium 4 computer
Pentium 4 computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - iPad mini 3 only WiFi (original)
iPad mini 3 only WiFi (original)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2duo Computer
Core2duo Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dual Core PC
Dual Core PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!