දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP P IV / 80GB/1GB PC
HP P IV / 80GB/1GB PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CORE 2 DUO TOWER CPU
HP CORE 2 DUO TOWER CPU

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Latitude
Dell Latitude

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab 3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iMac
Apple iMac

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 270,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 3rd gen Laptop
Core i5 3rd gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Aspire E1 Series
Acer Aspire E1 Series

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp I5 Lap
Hp I5 Lap

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp i7 laptop 7gen
Hp i7 laptop 7gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung galaxy tab s3
Samsung galaxy tab s3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Mac Book Pro
Mac Book Pro

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LENOVO CORE2DUO 2.9/2GB/250GB
LENOVO CORE2DUO 2.9/2GB/250GB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,990

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CORE 2 DUO TOWER CPU
HP CORE 2 DUO TOWER CPU

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,800

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP P IV / 80GB/1GB PC
HP P IV / 80GB/1GB PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,490

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung i5
Samsung i5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Z83II CPU System Windows 10
Intel Z83II CPU System Windows 10

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 33
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CORE i3 EQUAL AMD DDR III CPU
HP CORE i3 EQUAL AMD DDR III CPU

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,900

දින 33
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Genuine IPad Air 32 GB WIFI & Cellular
Genuine IPad Air 32 GB WIFI & Cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 33
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Elite Book 840 G3 Note
HP Elite Book 840 G3 Note

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE2QUAD CPU with GAMING CASING
CORE2QUAD CPU with GAMING CASING

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus Vanguard P67 PC
Asus Vanguard P67 PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 48
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL T3400 core 2duo
DELL T3400 core 2duo

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 49
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I3 7th gen laptop
Dell I3 7th gen laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

දින 49
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core 2 Duo Desktop Pc
Dell Core 2 Duo Desktop Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 50
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspiron 3543
Dell Inspiron 3543

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 52
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Minipad
Minipad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!