වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i7 7th / 512GB SSD 8GB RAM Elitebook
i7 7th / 512GB SSD 8GB RAM Elitebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Mac book air i5 4gb Ram
Mac book air i5 4gb Ram

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 2GB ram Core to duo Pc
2GB ram Core to duo Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ASUS ROG GTX 1050
ASUS ROG GTX 1050

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i7 6th gen HP Elitebook 840 G3
Core i7 6th gen HP Elitebook 840 G3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Duel core 2.7
Duel core 2.7

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 2gen
I3 2gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i7 laptop
Dell i7 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop PC
Desktop PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Drawing tablet
Drawing tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,800

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer Full Set With 1GB VGA
Desktop Computer Full Set With 1GB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3-4th gen, 12GB ram
i3-4th gen, 12GB ram

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core i3 3rd Generation
Intel Core i3 3rd Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop computer
Desktop computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 2GB+32GB Itel MINI PC
2GB+32GB Itel MINI PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 10,1" Android 7,0 4G Octa Core
10,1" Android 7,0 4G Octa Core

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 3.00GHz E8400 Ultra Slim Pc
3.00GHz E8400 Ultra Slim Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,800

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - All In One Touch POS Machines
All In One Touch POS Machines

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 4GB 500GB Core 2 Quad Computer
4GB 500GB Core 2 Quad Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba I3 C850
Toshiba I3 C850

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspiron Laptop
Dell Inspiron Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 gaming oc
Core i3 gaming oc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i7 7th / 512GB SSD 8GB RAM Elitebook
i7 7th / 512GB SSD 8GB RAM Elitebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus Gaming Laptop
Asus Gaming Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!