දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo i3 8th Gen|4GB|1TB| Laptop
Lenovo i3 8th Gen|4GB|1TB| Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP
HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop
Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Tablet
Tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo i3 8th Gen|4GB|1TB| Laptop
Lenovo i3 8th Gen|4GB|1TB| Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - acer es15
acer es15

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i3 8th Gen|4GB|1TB|Laptop
Dell i3 8th Gen|4GB|1TB|Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell 7th Gen (Mate Black)
Dell 7th Gen (Mate Black)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP
HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core i5 3gen 4GB/320GB Laptop
HP Core i5 3gen 4GB/320GB Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i7 4gen 4GB/500GB/14Display Laptop
Core i7 4gen 4GB/500GB/14Display Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 4th Gen Gaming Computer
i3 4th Gen Gaming Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 Mini Laptop
Core i5 Mini Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP laptop 15.6" display
HP laptop 15.6" display

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dialog Tab Pro 10.1
Dialog Tab Pro 10.1

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell 3543 i3 5th gen Laptop
Dell 3543 i3 5th gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP i3 5th Gen Laptop
HP i3 5th Gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 2
Apple ipad mini 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming pc
Gaming pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel core laptop
Intel core laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell laptop
Dell laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 2
Apple ipad mini 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Pavilion X360
Hp Pavilion X360

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Windows 10
Dell Windows 10

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - IPad Apple 16gb
IPad Apple 16gb

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad air 2 64GB cellular
Apple ipad air 2 64GB cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell 3576 i3 8th Gen Laptop
Dell 3576 i3 8th Gen Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!