දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Ipad 2
Apple Ipad 2

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming pc gtx 1060 6gb 12 gb ram
Gaming pc gtx 1060 6gb 12 gb ram

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 138,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Compaq Presario CQ61
Compaq Presario CQ61

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ipad pro 9.7
ipad pro 9.7

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad air 2 (64gb wifi+4G)
Ipad air 2 (64gb wifi+4G)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP stream notebook
HP stream notebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop
Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Core i5 4GB/500GB/DVD RW
Samsung Core i5 4GB/500GB/DVD RW

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core i5 4 Gen 4GB/320GB Laptop
HP Core i5 4 Gen 4GB/320GB Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad Air 2
Apple ipad Air 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop machine
Desktop machine

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 6TH Generation
6TH Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp stream notebook
Hp stream notebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming pc gtx 1060 6gb 12 gb ram
Gaming pc gtx 1060 6gb 12 gb ram

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 138,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad air 2 cellular
Apple ipad air 2 cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i3 Laptop
Dell i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Ipad 2
Apple Ipad 2

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 7.0 inches galaxy tab 3v
7.0 inches galaxy tab 3v

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell laptop
Dell laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 - 7 Generation CPU
Core i3 - 7 Generation CPU

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop full set
Desktop full set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 Black
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 Black

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop Brand New
Laptop Brand New

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 97,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop Brand New
Laptop Brand New

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LAPTOP Brand New
LAPTOP Brand New

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Greentel v8
Greentel v8

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!