වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 389 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SMART WATCH HD
SMART WATCH HD

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - T8 SPECIAL EDITION SMART WATCH
T8 SPECIAL EDITION SMART WATCH

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,150

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - T8 SPECIAL EDITION SMART WATCH
T8 SPECIAL EDITION SMART WATCH

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,150

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Y1S SPORTS EDITION SMART WATCH B/NEW
Y1S SPORTS EDITION SMART WATCH B/NEW

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SMART WATCH HD
SMART WATCH HD

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SMART WATCH V8
SMART WATCH V8

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - M3 MI WEAR SMART WATCH ORIGINAL
M3 MI WEAR SMART WATCH ORIGINAL

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,250

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK
V8S 2018 HD SMART WATCH BLACK

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iPhone 7 Plus Display
iPhone 7 Plus Display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 22,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iphone 7/8 3.5 lightning converter
iphone 7/8 3.5 lightning converter

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 16 Gb Micro Sd Card
16 Gb Micro Sd Card

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple lightening connector
Apple lightening connector

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

පැය 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Type C mobile charger
Type C mobile charger

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

පැය 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Y1 Sports Edition Smart Watch Original
Y1 Sports Edition Smart Watch Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,650

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J1 ace original display
J1 ace original display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - iPhone charging adapter
iPhone charging adapter

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 16GB MICRO SD ULITIMATE 3.0 (70mb/s)
16GB MICRO SD ULITIMATE 3.0 (70mb/s)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smartwatch
Smartwatch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,320

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6 for parts
Iphone 6 for parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Y1S SMART WATCH BLUE
Y1S SMART WATCH BLUE

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6s Plus Display (original)
Iphone 6s Plus Display (original)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - S8+ shookproof case
S8+ shookproof case

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple Watch series 3
Apple Watch series 3

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 65,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 6plus 16gb
Iphone 6plus 16gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - San disk memory card 32gb
San disk memory card 32gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SanDisk Ultra 64GB Memory Cards Class 10
SanDisk Ultra 64GB Memory Cards Class 10

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sandisk memory card 16gb
Sandisk memory card 16gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!