වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 335 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - DISPLAY AND TUCH PAD MOBILE,TAB
DISPLAY AND TUCH PAD MOBILE,TAB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Battery
Samsung Battery

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Handsfree Case Pouch
Handsfree Case Pouch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 300

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sony smart watch 3 swr50
Sony smart watch 3 swr50

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple 6S handsfree
Apple 6S handsfree

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

පැය 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - GSM GPRS GPS Tracking Locator Device
GSM GPRS GPS Tracking Locator Device

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sd card 16gb
Sd card 16gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory Card 16GB
Memory Card 16GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

පැය 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple HomePod
Apple HomePod

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 75,100

පැය 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth 4.2 stereo headset
Bluetooth 4.2 stereo headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple 6 parts
Apple 6 parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smart Watch
Smart Watch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung power bank
Samsung power bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone gold mirror back covers
Iphone gold mirror back covers

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 7 plus Back Covers with Stickers
Iphone 7 plus Back Covers with Stickers

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple 7 Chager
Apple 7 Chager

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,450

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory Cards 32GB
Memory Cards 32GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Baseus 8000mAh QI Wireless Power Bank
Baseus 8000mAh QI Wireless Power Bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - New 4G R Sim for iPhone (Factory Unlock)
New 4G R Sim for iPhone (Factory Unlock)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR Box
VR Box

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Micro SD card 64 GB
Micro SD card 64 GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Micro SD card 32 GB
Micro SD card 32 GB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - IPHONE7PLUS HEADSET WITH 3.5JACK ADAPTER
IPHONE7PLUS HEADSET WITH 3.5JACK ADAPTER

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR BOX WITH BLUETOOTH CONTROLLER
VR BOX WITH BLUETOOTH CONTROLLER

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone 5s display
Iphone 5s display

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung sd card 16gb
Samsung sd card 16gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,200

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!