දැන්විම් 219 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad 2018 128 GB
Ipad 2018 128 GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 92,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 GAMING CPU
i3 GAMING CPU

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I5 Laptop
Dell I5 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - C2D i3 i5 i7 Computer Brand New Casing
C2D i3 i5 i7 Computer Brand New Casing

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,700

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 2ndgeneration 2gb vga/ 8gb rom
I3 2ndgeneration 2gb vga/ 8gb rom

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer Cor2Duo i3 - i7 PC Brand New Casing
Computer Cor2Duo i3 - i7 PC Brand New Casing

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 8GB/500GB DELL I3 3RD GEN COMPUTER
8GB/500GB DELL I3 3RD GEN COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 2gb vga/ 8gb rom
I3 2gb vga/ 8gb rom

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP COMPAQ CORE I3 2ND GEN
HP COMPAQ CORE I3 2ND GEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO HP LAPTOP
CORE 2 DUO HP LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO 3.0 with Full Set
CORE 2 DUO 3.0 with Full Set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Compaq Laptop
HP Compaq Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 2ND GEN DESKTOP WITH PRINTER
CORE I3 2ND GEN DESKTOP WITH PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 4GB/500GB ACER I3 3RD 3.30GHZ PC
4GB/500GB ACER I3 3RD 3.30GHZ PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2duo Desktop computer
Core 2duo Desktop computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 4TH GEN DESKTOP TOWER PC
CORE I3 4TH GEN DESKTOP TOWER PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I5 2ND GEN FULL SET PCS
CORE I5 2ND GEN FULL SET PCS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Laptop
Dell Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 4TH GAMING COMPUTER WITH GTX VGA
CORE I3 4TH GAMING COMPUTER WITH GTX VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,400

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I7 Gaming Computer with Gtx Vga
Core I7 Gaming Computer with Gtx Vga

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 4TH GEN CORE I3 COMPUTER
4TH GEN CORE I3 COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I5 2ND GEN FULL SET
CORE I5 2ND GEN FULL SET

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 4TH GENARATION FULL SET LENOVO I3
4TH GENARATION FULL SET LENOVO I3

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LAPTOP CORE I3 3rd GEN
LAPTOP CORE I3 3rd GEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Latitude E7470 Core i5 6th Gen
Dell Latitude E7470 Core i5 6th Gen

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I 7 / Generation
Core I 7 / Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!