දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung DDR2 1GB RAM 800MHz
Samsung DDR2 1GB RAM 800MHz

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2gb vga
2gb vga

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston DDR3 2GB RAM 1333MHz
Kingston DDR3 2GB RAM 1333MHz

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - NVIDIA GeForce 2GB VGA CARD
NVIDIA GeForce 2GB VGA CARD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Systems
POS Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX460 1GB DDR5
GTX460 1GB DDR5

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 24"inch LCD monitor
HP 24"inch LCD monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laboratory Management Systen
Laboratory Management Systen

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 2 2gb ram
DDR 2 2gb ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop HDD
Laptop HDD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL 17 INCH "A+ GRADE" LCD MONITORS
DELL 17 INCH "A+ GRADE" LCD MONITORS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,490

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1gb gaming vga.
1gb gaming vga.

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 256mb vga card
256mb vga card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Nvidia Geforce 210 1GB VGA Card
Nvidia Geforce 210 1GB VGA Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL SK-8135 MULTIMEDIA USB KEYBOARD
DELL SK-8135 MULTIMEDIA USB KEYBOARD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL SK-8135 MULTIMEDIA KEYBORD + USB
DELL SK-8135 MULTIMEDIA KEYBORD + USB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL KB-522 MULTIMEDIA KEYBORD
DELL KB-522 MULTIMEDIA KEYBORD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Software creation -මෘදුකාංග නිර්මාණය
Software creation -මෘදුකාංග නිර්මාණය

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Unlock 4G & 3G Router
Unlock 4G & 3G Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Riello UPS 650VA
Riello UPS 650VA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL KB-522 MULTIMEDIA KEYBOARD
DELL KB-522 MULTIMEDIA KEYBOARD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 799

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Cor2duo 3.16Ghz and mother bord
Cor2duo 3.16Ghz and mother bord

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - PC parts
PC parts

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell 20" HD LED Monitor
Dell 20" HD LED Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Epson LQ2090
Epson LQ2090

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!