දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Msi gtx 750ti
Msi gtx 750ti

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB HDD
1TB HDD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung Ram
Samsung Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 24' LCD
HP 24' LCD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Acer 24' LCD
Acer 24' LCD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell KB 522 multimedia SLIM keyboard
Dell KB 522 multimedia SLIM keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell KB - 522 SLIM multimedia keyboard
Dell KB - 522 SLIM multimedia keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - TP-Link ADSL Modem WIFI Router TD-W8901N
TP-Link ADSL Modem WIFI Router TD-W8901N

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell SK-8135 multimedia gaming keyboard
Dell SK-8135 multimedia gaming keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - nvidea GT 9800 gaming vga
nvidea GT 9800 gaming vga

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Scanning Mouse
Scanning Mouse

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,400

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell SK-8135 multimedia keyboard
Dell SK-8135 multimedia keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 699

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bitcoin mining machine
Bitcoin mining machine

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Logitech G19s Gaming Keyboard
Logitech G19s Gaming Keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEM / Billing
POS SYSTEM / Billing

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 8 GB LAPTOP RAM CARDS (DDR 3)
8 GB LAPTOP RAM CARDS (DDR 3)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,300

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL KM-636 wireless multimedia keyboard
DELL KM-636 wireless multimedia keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB Hard disk 3.5"
500GB Hard disk 3.5"

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL 17" LCD A Grade
DELL 17" LCD A Grade

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2GB DDD3 ram
2GB DDD3 ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ESET virus gard 2018
ESET virus gard 2018

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - H 81 MOTHERBOARDS AVAILABLE
H 81 MOTHERBOARDS AVAILABLE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,990

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core™ i5-3470 Processors (3rd Gen)
Core™ i5-3470 Processors (3rd Gen)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19 Inch ''WIDE SCREEN" LCD MONITORS (A+)
19 Inch ''WIDE SCREEN" LCD MONITORS (A+)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,490

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - New SLT 4G Router
New SLT 4G Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!