දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DIALOG 4G ROUTER UNLIMITED
DIALOG 4G ROUTER UNLIMITED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 19" LED Pro Display
HP 19" LED Pro Display

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB External Hard Disk
1TB External Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DIALOG 4G ROUTER UNLIMITED
DIALOG 4G ROUTER UNLIMITED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3 2GB Ram
DDR 3 2GB Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 3GB ram
DDR2 3GB ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1GB VGA Card
1GB VGA Card

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 300 Mb N Wifi Adapter Usb
300 Mb N Wifi Adapter Usb

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 310
EPSON LQ 310

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2GB DDR3 Ram
2GB DDR3 Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - COMFAST Wifi USB Adaptor
COMFAST Wifi USB Adaptor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lap Top Hard
Lap Top Hard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ram Ddr3
Ram Ddr3

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hp 2645 printer colour
Hp 2645 printer colour

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lenovo
Lenovo

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - JBL Bluetooth Speaker
JBL Bluetooth Speaker

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Toshiba e studio 163
Toshiba e studio 163

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon Ip 7270 Printer with Ciss Colour Unit
Canon Ip 7270 Printer with Ciss Colour Unit

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gaming Motherboard
Gaming Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,950

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Processor and Motherboard
Processor and Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2 GB DDR 3 laptop ram
2 GB DDR 3 laptop ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston 32 GB/16 GB
Kingston 32 GB/16 GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung DvD writer
Samsung DvD writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dual core processor
Dual core processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - RGB Ring Fan FANTECH
RGB Ring Fan FANTECH

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB Type-C to Convater
USB Type-C to Convater

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB Type-C Hi Quality Data Cable
USB Type-C Hi Quality Data Cable

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!