දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 310 DOT-MATRIX PRINTERS
EPSON LQ 310 DOT-MATRIX PRINTERS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 300+II DOT MATRIX PRINTERS
EPSON LQ 300+II DOT MATRIX PRINTERS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2 in 1 Pen shaped flash drives
2 in 1 Pen shaped flash drives

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 22" ROTATABLE LCD-LED MONITOR
HP 22" ROTATABLE LCD-LED MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,900

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - TP Link Range Extender
TP Link Range Extender

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HDMI Cables
HDMI Cables

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ink Bottle
Ink Bottle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Toner 85A 12A
Toner 85A 12A

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon laser jet 6030 printer
Canon laser jet 6030 printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kaspersky Internet Security 2018
Kaspersky Internet Security 2018

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Receipt Printer & Cash Drawer
POS Receipt Printer & Cash Drawer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Graphics Card NVIDIA GEFORCE 2GB (VGA)
Graphics Card NVIDIA GEFORCE 2GB (VGA)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - D-link Wireless Range Extender
D-link Wireless Range Extender

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - New Year Promo Avast + Malwarebytes
New Year Promo Avast + Malwarebytes

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - A3 Printers
A3 Printers

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dialog 4G සමග Bones Any Time..
Dialog 4G සමග Bones Any Time..

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - Kelani,Wattala,Kiribathgoda
Bell 4G - Kelani,Wattala,Kiribathgoda

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 21
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 310 DOT-MATRIX PRINTERS
EPSON LQ 310 DOT-MATRIX PRINTERS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

දින 23
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Motherboard & VGA for sale!
Motherboard & VGA for sale!

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 24
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - Kelani, Wattala, Kiribathgoda
Bell 4G - Kelani, Wattala, Kiribathgoda

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G KELANIYA%WATTALA & KIRIBATGODA
BELL 4G KELANIYA%WATTALA & KIRIBATGODA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP LASER 2055 PRINTER + BRANDNEW TONER
HP LASER 2055 PRINTER + BRANDNEW TONER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 14,900

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!
BELL 4G -: Colombo Promo....!!!!

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 27
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 2080 DOT MATRIX PRINTER
EPSON LQ 2080 DOT MATRIX PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 17,900

දින 28
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 590 DOT MATRIX PRINTERS
EPSON LQ 590 DOT MATRIX PRINTERS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,900

දින 30
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - power cable
power cable

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 31
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G kiribatgoda &kelani &wattala
Bell 4G kiribatgoda &kelani &wattala

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!