දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG 24" LED MONITOR
SAMSUNG 24" LED MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2132 PRINTER SCAN/COPY/PRINT
HP 2132 PRINTER SCAN/COPY/PRINT

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon Pixma TS207 Printer
Canon Pixma TS207 Printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bar-code Printer
Bar-code Printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Asus Strix Impact
Asus Strix Impact

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON Style Photo T60
EPSON Style Photo T60

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD 500GB Desktop Hard Disk
WD 500GB Desktop Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Zotac GTX 970 4GB
Zotac GTX 970 4GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - 15 Mins Activation
Bell 4G - 15 Mins Activation

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG 24" LED MONITOR
SAMSUNG 24" LED MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,900

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston 2133 MHz DDR4 Ram for sale !!!
Kingston 2133 MHz DDR4 Ram for sale !!!

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Prolink wifi router
Prolink wifi router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 650-700 V UPS
650-700 V UPS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G
BELL 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500gb hard disk
500gb hard disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,650

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G
BELL 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())
Lanka Bell 4G - Wi Fi Router (())

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE
LANKA BELL 4G 15MINT ACTIVE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Original HP Laser DUPLEX
Original HP Laser DUPLEX

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ddr3 Laptop Ram
Ddr3 Laptop Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1Tb laptop hard disk
1Tb laptop hard disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - External Hard Drive Enclosure
External Hard Drive Enclosure

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2132 deskjet 3 in 1
HP 2132 deskjet 3 in 1

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!