දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ300+II DOT MATRIX PRINTER
EPSON LQ300+II DOT MATRIX PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB laptop Hard Disk
1TB laptop Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung 19" LED
Samsung 19" LED

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - High Speed Memory Stick Pro-HG Duo 32Gb
High Speed Memory Stick Pro-HG Duo 32Gb

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17" Monitor
17" Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - PREMO Windows SYSTEMS + DRIVERS SOFT
PREMO Windows SYSTEMS + DRIVERS SOFT

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lanka Bell 4G - Router Connection
Lanka Bell 4G - Router Connection

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Nvidia Geforce GT 610 1GB VGA
Nvidia Geforce GT 610 1GB VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Power supply & Casing
Power supply & Casing

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LG 24 Inch LED Monitor
LG 24 Inch LED Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Panora 14"
Panora 14"

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2in1 Pen shaped drives
2in1 Pen shaped drives

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Iron Man pen drive
Iron Man pen drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston 32gb USB 3.0 pen drive
Kingston 32gb USB 3.0 pen drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Viper Casing pc
Viper Casing pc

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB HP KEYBOARD
USB HP KEYBOARD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gaming Wireless Mouse
Gaming Wireless Mouse

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G - Wi Fi Router Promo...
BELL 4G - Wi Fi Router Promo...

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Z77 bioster gaming motherboard
Z77 bioster gaming motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Power adapter for dell
Power adapter for dell

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 18
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - H81 Board /4GB/i3 4th gen
H81 Board /4GB/i3 4th gen

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 19
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless touch keyboard
Wireless touch keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Motherboard
Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - CANON LBP 6030 POWER BORD
CANON LBP 6030 POWER BORD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 24
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - H80i cooler + i7 3770 processor
H80i cooler + i7 3770 processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!