දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP
EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - A4Tech Wireless Mouse(Original)
A4Tech Wireless Mouse(Original)

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core i5 2400
Core i5 2400

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HIKVISION Seagate 1 TB Hard Disk
HIKVISION Seagate 1 TB Hard Disk

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Toshiba Disk Drive DT01ABA100V
Toshiba Disk Drive DT01ABA100V

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Life Time SLT 4G Wi-Fi Routersz
Life Time SLT 4G Wi-Fi Routersz

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Mobitel Dongle
Mobitel Dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 300+II DOT MATRIX PRINTER
EPSON LQ 300+II DOT MATRIX PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2 x 4GB DDR3 RAM
2 x 4GB DDR3 RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wi Fi Router Connection - Be 4G
Wi Fi Router Connection - Be 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB HDD
1TB HDD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2132 PRINTER SCAN/COPY/PRINT
HP 2132 PRINTER SCAN/COPY/PRINT

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,490

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - External DVD writer
External DVD writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 16GB TOSHIBA PENDRIVE
16GB TOSHIBA PENDRIVE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lanka Bell 4G - Router
Lanka Bell 4G - Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 19
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Acer LCD Monitor 24"
Acer LCD Monitor 24"

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP USB Keyboard
HP USB Keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Universal Laptop Charger
Universal Laptop Charger

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB Hard Disk
500GB Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SUNTRSI OTG Pen Drive 32GB
SUNTRSI OTG Pen Drive 32GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 22
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SUNTRSI Otg Pen Drive 64GB
SUNTRSI Otg Pen Drive 64GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 22
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wi Fi Router Connection - Bell 4G
Wi Fi Router Connection - Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 25
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless N Access point (TL-WA901ND)
Wireless N Access point (TL-WA901ND)

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,750

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP
EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - UPS 650VA
UPS 650VA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!