දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාගම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Acer Laptop Charger
Acer Laptop Charger

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

පැය 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 20’' LED Monitors
20’' LED Monitors

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LCD Monitor
19" LCD Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel G31 Mother Board
Intel G31 Mother Board

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon Pixma 2570s Printer
Canon Pixma 2570s Printer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Deskjet 1112 Printer
HP Deskjet 1112 Printer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Logitech extreme 3d Pro joystick
Logitech extreme 3d Pro joystick

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon 3 in One Printer
Canon 3 in One Printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,200

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon Genuine Cartridge 745/746
Canon Genuine Cartridge 745/746

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,150

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Msi GTX 760 vga and processor
Msi GTX 760 vga and processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless router with 4 port switch
Wireless router with 4 port switch

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Pc Dvd with writer
Pc Dvd with writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core2 Duo Processer
Core2 Duo Processer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 Ram 2GB
DDR3 Ram 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 Ram 2GB
DDR3 Ram 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Foxconn H61 3rd Gen
Foxconn H61 3rd Gen

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston SSD 120GB
Kingston SSD 120GB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3 2GB (Laptop RAM)
DDR 3 2GB (Laptop RAM)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2GB Laptop Ram
2GB Laptop Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Billing Stock Control Systems (All)
Billing Stock Control Systems (All)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop hdd 160GB
Laptop hdd 160GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 18
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Prolink Computer Ups
Prolink Computer Ups

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,490

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2.4GHZ Wireless Mouse
2.4GHZ Wireless Mouse

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 690

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung DDR 3 4GB RAM
Samsung DDR 3 4GB RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 26
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G41 Motherboard
G41 Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!