දැන්විම් 559 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LED LCD 19 - 22 Full HD With HDMI Monitor
LED LCD 19 - 22 Full HD With HDMI Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - RAM Desktop Laptop 2GB 8GB
RAM Desktop Laptop 2GB 8GB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LBP 6030 CANON LEASER PRINTER
LBP 6030 CANON LEASER PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 3.0GHZ 6M DESKTOP CORE 2 DUO PROCESSOR
3.0GHZ 6M DESKTOP CORE 2 DUO PROCESSOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR III 4GB DESKTOP RAMS
DDR III 4GB DESKTOP RAMS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,450

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - H61 3RD GEN MOTHER BOARDS USED
H61 3RD GEN MOTHER BOARDS USED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 560 GAMING VGA CARD
GTX 560 GAMING VGA CARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" LED Monitor
22" LED Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17'' MONITORS
17'' MONITORS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Computer hardware parts
Computer hardware parts

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDED HP PS2 KEYBOARDS
BRANDED HP PS2 KEYBOARDS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G31 / H61 COMPUTER MOTHER BOARDS
G31 / H61 COMPUTER MOTHER BOARDS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP USB MOUSE
LAPTOP USB MOUSE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAS 300 GB HDD
SAS 300 GB HDD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" COMPUTER LED MONITOR - IPS SCREEN
22" COMPUTER LED MONITOR - IPS SCREEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POWER ADOPTER - 10 AMP
POWER ADOPTER - 10 AMP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LED COMPUTER MONITOR SCREEN
19" LED COMPUTER MONITOR SCREEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 15.6'' LED PANEL FOR LAPTOPS SLIM
15.6'' LED PANEL FOR LAPTOPS SLIM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ram 2GB 4GB 8GB Desktop Laptop
Ram 2GB 4GB 8GB Desktop Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel Pentium G3250 @3.20GHz LGA 1150
Intel Pentium G3250 @3.20GHz LGA 1150

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR5 VGA
DDR5 VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1 Tb Desktop Hard Disks
1 Tb Desktop Hard Disks

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,450

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17'' SAMSUNG LCD MONITORS
17'' SAMSUNG LCD MONITORS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LCD WIDESCREEN COMPUTER MONITOR
19" LCD WIDESCREEN COMPUTER MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" LCD WIDESCREEN COMPUTER MONITOR
22" LCD WIDESCREEN COMPUTER MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" COMPUTER LCD MONITOR
19" COMPUTER LCD MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Jedel Wireless Optical Mouse
Jedel Wireless Optical Mouse

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 880

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!