දැන්විම් 436 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Desktop Hard Drives 320GB 2TB HDD
Desktop Hard Drives 320GB 2TB HDD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3 8GB 4GB Ram DDR2 2GB
DDR 3 8GB 4GB Ram DDR2 2GB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - COLOR 63 CARTRIDGE PRINTER
COLOR 63 CARTRIDGE PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - COMPUTER POWER SUPPLY
COMPUTER POWER SUPPLY

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP COOLING FAN
LAPTOP COOLING FAN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston 16GB Pen Drive
Kingston 16GB Pen Drive

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,550

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LENOVO 20'' LED MONITOR WIDE
LENOVO 20'' LED MONITOR WIDE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GAMING CASING LIGHT COOLING FAN
GAMING CASING LIGHT COOLING FAN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - External Hard Drive - Transcend 1TB
External Hard Drive - Transcend 1TB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Jedel W120 Wireless Mouse
Jedel W120 Wireless Mouse

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HCL 19’ INCH LED FLAT SCREEN
HCL 19’ INCH LED FLAT SCREEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 8D WIRED GAMING OPTICAL MOUSE
8D WIRED GAMING OPTICAL MOUSE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless Router Single/Double Ant ADSL
Wireless Router Single/Double Ant ADSL

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 12CM RGB COLOR CASING COOLING FAN
12CM RGB COLOR CASING COOLING FAN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASUS BRAND NEW GREEN DVD WRITER
ASUS BRAND NEW GREEN DVD WRITER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP 320GB HARD DISK
LAPTOP 320GB HARD DISK

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Black Cartridge
HP Black Cartridge

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gaming Wired Mouse - Black
Gaming Wired Mouse - Black

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP BRANDED CHAGER'S
LAPTOP BRANDED CHAGER'S

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Branded Cordless Phone
Branded Cordless Phone

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASTA Leaser Printer Toner - Best Price
ASTA Leaser Printer Toner - Best Price

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - JADEL K910 GAMING KEYBOARD WITH LIGHT
JADEL K910 GAMING KEYBOARD WITH LIGHT

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 775 / I SERIE PROCESSOR FAN BRANDNEW
775 / I SERIE PROCESSOR FAN BRANDNEW

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - vga drive
vga drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 640GB LAPTOP HARD DISK USED
640GB LAPTOP HARD DISK USED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Printer 3 In 1 And Normal
Printer 3 In 1 And Normal

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,950

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 3.0 HARD DISK BAY
3.0 HARD DISK BAY

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!