දැන්විම් 479 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" LED Monitor With HDMI / 17" LCD
22" LED Monitor With HDMI / 17" LCD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 435A LASER PRINTER TONER CARTRIDGE
435A LASER PRINTER TONER CARTRIDGE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2400U ADATA DDR IV 8GB RAM DESKTOP
2400U ADATA DDR IV 8GB RAM DESKTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G31 USED MOTHER BOARDS
G31 USED MOTHER BOARDS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 660 2GB VGA
GTX 660 2GB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB LAPTOP HARD DRIVE
500GB LAPTOP HARD DRIVE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ZOTAC GTX 650 1GB VGA CARD
ZOTAC GTX 650 1GB VGA CARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - CORE I3 4TH GEN PROCESSOR
CORE I3 4TH GEN PROCESSOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G 31 MOTHER BOARD
G 31 MOTHER BOARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,350

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G41 DDR III DESKTOP MAINBOARD
G41 DDR III DESKTOP MAINBOARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD 3.0 Hard Disk Enclosure
WD 3.0 Hard Disk Enclosure

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19'' Lcd Monitors Used
19'' Lcd Monitors Used

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 1050 GAMING VGA
GTX 1050 GAMING VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 550 1GB VGA
GTX 550 1GB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 16 Port Switch
16 Port Switch

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Color Printer Ink Bottles
Color Printer Ink Bottles

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB Keyboard New
USB Keyboard New

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - New External Hard Drive-1 TB
New External Hard Drive-1 TB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Havit MS689 Wired Mouse-New Deal
Havit MS689 Wired Mouse-New Deal

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 490

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 300 Mbps adapter
300 Mbps adapter

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,650

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - CORE 2 QUAD 8M PROCESSOR
CORE 2 QUAD 8M PROCESSOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1952P LENOVO 19” INCH LED MONITOR
1952P LENOVO 19” INCH LED MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2132 Printer For Desktop Laptop
HP 2132 Printer For Desktop Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 12CM CLEAR LED CASING COOLING FAN
12CM CLEAR LED CASING COOLING FAN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - JADEL W400 WIRELESS MOUSE
JADEL W400 WIRELESS MOUSE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 880

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB DESKTOP HARD DISKS
500GB DESKTOP HARD DISKS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,850

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!