දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Tp-Link Tl-Wn722 N Usb Wifi Adapter
Tp-Link Tl-Wn722 N Usb Wifi Adapter

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hp Deskjet 2135 Color 3 in 1 Printer
Hp Deskjet 2135 Color 3 in 1 Printer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,350

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - H61 DDRIII MOTHER BOARD FOR DESKTOP COMPUTER
H61 DDRIII MOTHER BOARD FOR DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4th gen i3 processor , motherboard and 8gb gaming ram
4th gen i3 processor , motherboard and 8gb gaming ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Branded Gtx 560 1 Gb Gaming Graphic Card
Branded Gtx 560 1 Gb Gaming Graphic Card

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Asus GT610
Asus GT610

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G Router
Bell 4G Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G PROMOTIONS
BELL 4G PROMOTIONS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Monitor
Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ssd 1 Tb Brand New Sealed Pack
Ssd 1 Tb Brand New Sealed Pack

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HDMI TO VGA CONVERTER WITH AUDIO PORT
HDMI TO VGA CONVERTER WITH AUDIO PORT

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 980

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ORIGINAL 16GB 3.0 USB PENDRIVE
ORIGINAL 16GB 3.0 USB PENDRIVE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Unlocked Huawei 4 G B593s-22 Any Sim
Unlocked Huawei 4 G B593s-22 Any Sim

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 1gb ram
DDR2 1gb ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GIGABYTE H61 USB 3.0 MOTHER BORAD
GIGABYTE H61 USB 3.0 MOTHER BORAD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GIGABYTE HIGH GAMING G45T BOARD
GIGABYTE HIGH GAMING G45T BOARD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Brand New Laptop Dvd Writer
Brand New Laptop Dvd Writer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,450

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDED ORIGINAL LAPTOP CHARGER
BRANDED ORIGINAL LAPTOP CHARGER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,650

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Pioneer BDR-206DBK 12x Internal Blu-ray Disc/DVD/CD Writer
Pioneer BDR-206DBK 12x Internal Blu-ray Disc/DVD/CD Writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hp Compaq 620 Motherboard
Hp Compaq 620 Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDNEW 15 INCH LED DISPLAY SCREEN FOR LAPTOP
BRANDNEW 15 INCH LED DISPLAY SCREEN FOR LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ram 2GB
Ram 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Magsafe Power Adapter 60w
Magsafe Power Adapter 60w

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - MSI Nvidia 2Gb Vga Card
MSI Nvidia 2Gb Vga Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Toner
Toner

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!