දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Logitech G402 Gaming Mouse
Logitech G402 Gaming Mouse

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පැය 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Power Supply
Power Supply

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ddr2 1gb ram 2
Ddr2 1gb ram 2

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core 2 duo Processer
Core 2 duo Processer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 150Mbps ADSL Router
150Mbps ADSL Router

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wi Fi Router connection
Wi Fi Router connection

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung V-NAND SSD 860 PRO 512GB
Samsung V-NAND SSD 860 PRO 512GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wi Fi Router Connection - bell 4G
Wi Fi Router Connection - bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G WATTALA,*Kelaniya *Kiribatgoda
BELL 4G WATTALA,*Kelaniya *Kiribatgoda

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASUS gt 710 2GB Graphics card
ASUS gt 710 2GB Graphics card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 650 UPS For Desktop PC
650 UPS For Desktop PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 15" 40 Pin LED Laptop Panel
15" 40 Pin LED Laptop Panel

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,650

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Laptop Charger 19 V
HP Laptop Charger 19 V

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - Wi Fi Router Offer.
Bell 4G - Wi Fi Router Offer.

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LANKA BELL 4G 15 MINT ACTIVE
LANKA BELL 4G 15 MINT ACTIVE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - Wi Fi Router Offer....
Bell 4G - Wi Fi Router Offer....

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SEAGATE 80GB HDD
SEAGATE 80GB HDD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - RAM LAPTOP USED
RAM LAPTOP USED

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Desktop Hard Drive 2TB
Desktop Hard Drive 2TB

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Amd HD Radeon 5450 1GB
Amd HD Radeon 5450 1GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G31 motherboard
G31 motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 Ram 2GB
DDR2 Ram 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 256GB SSD 2.5 Inch Hard Drive SATA3
256GB SSD 2.5 Inch Hard Drive SATA3

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR III Laptop Ram
DDR III Laptop Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core I3 3rd Gen Processor
Core I3 3rd Gen Processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!