දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS [ All in one Touch Windows ]
POS [ All in one Touch Windows ]

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth Label Printers 80mm
Bluetooth Label Printers 80mm

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 27,950

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS X Printers Thermal 80mm
POS X Printers Thermal 80mm

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS X Printers [ Thermal 80mm ]
POS X Printers [ Thermal 80mm ]

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G
Bell 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - CPU FAN
CPU FAN

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Processors
Processors

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 120GB HARD DRIVE
120GB HARD DRIVE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Computer cpu
Computer cpu

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - I3 processor
I3 processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Used Monitor
Used Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - 1st Month Rent
Bell 4G - 1st Month Rent

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Graphics tablet
Graphics tablet

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel Cpu 775
Intel Cpu 775

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Asus gtx 1060 strix graphic card
Asus gtx 1060 strix graphic card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 3.0 WD Hardrive Bay
3.0 WD Hardrive Bay

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - A4tech wired mouse
A4tech wired mouse

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G PROMO
BELL 4G PROMO

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 5 Port Desktop Network Switch
5 Port Desktop Network Switch

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - RAM - DDR 1/Desktop PC
RAM - DDR 1/Desktop PC

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS [ All in one Touch Windows ]
POS [ All in one Touch Windows ]

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 85,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - RAM DDR3 2GB Laptop
RAM DDR3 2GB Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,100

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SSD M2 512GB Nvme intel p6000 Pro
SSD M2 512GB Nvme intel p6000 Pro

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 28,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Laptop Charger
HP Laptop Charger

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Cash Drawers
Cash Drawers

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,950

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Mobile Printer 80mm
Mobile Printer 80mm

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 23,950

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!