දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS(Billing) Business Management System
POS(Billing) Business Management System

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Biling systems (Discount Packages)
Biling systems (Discount Packages)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingstone USB 3.1 Pen Drive
Kingstone USB 3.1 Pen Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,275

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ram/mother board & vga
Ram/mother board & vga

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTS250 512MB VGA PCI
GTS250 512MB VGA PCI

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 1GB RAM sticks
DDR2 1GB RAM sticks

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wifi Router ADSL Prolink
Wifi Router ADSL Prolink

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hard Drives
Hard Drives

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hp1515n laser color printer
Hp1515n laser color printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Norton Security Premium By Symantec
Norton Security Premium By Symantec

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dialog Dongle 20.7
Dialog Dongle 20.7

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4G Router For Dialog/Bell Sims
4G Router For Dialog/Bell Sims

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,700

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEMS (Billing System)
POS SYSTEMS (Billing System)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei 4G E5573 Poratble Router-New
Huawei 4G E5573 Poratble Router-New

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,700

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DVD Duplicater
DVD Duplicater

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS/Billing (Business Management System)
POS/Billing (Business Management System)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Asus GT610 2gb Vga
Asus GT610 2gb Vga

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Web Camera
Web Camera

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 19
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Asus DVD writer
Asus DVD writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Computer casine
Computer casine

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Apple Mac Pro Chager
Apple Mac Pro Chager

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ddr 3 2gb
Ddr 3 2gb

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 20
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LCD MULTI CAV Monitor
19" LCD MULTI CAV Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 23
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEM
POS SYSTEM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 23
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Business Management System (POS/Billing)
Business Management System (POS/Billing)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!