දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BELL 4G KANDANA. JA ELA
BELL 4G KANDANA. JA ELA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

විනාඩි 32
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Nvidia GeForce 210
Nvidia GeForce 210

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

විනාඩි 48
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - බෙහෙත් ශාලා කළමනාකරණ මෘදුකාංගය
බෙහෙත් ශාලා කළමනාකරණ මෘදුකාංගය

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD Blue 1Tb laptop
WD Blue 1Tb laptop

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - printer cartridge 60
printer cartridge 60

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Seagate 120gb hard drive
Seagate 120gb hard drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sony vaio i3 laptop mother board.
Sony vaio i3 laptop mother board.

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel® Core™ i3-540 Processor
Intel® Core™ i3-540 Processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LCD Monitor HCL
19" LCD Monitor HCL

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Epson LQ-2190
Epson LQ-2190

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Acer Monitor V246HL
Acer Monitor V246HL

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2gb Ram ddr 3
2gb Ram ddr 3

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sata hard drive
Sata hard drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DVD Writer
DVD Writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - TP-Link Network Switch
TP-Link Network Switch

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sata Hard Disk
Sata Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEMS (Billing system)
POS SYSTEMS (Billing system)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP V193B MONITOR
HP V193B MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Original - KINGSTON 4GB DDR 3 RAM
Original - KINGSTON 4GB DDR 3 RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3-2GB LAPTOP RAM
DDR 3-2GB LAPTOP RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 2 ram 1Gb
DDR 2 ram 1Gb

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 2 2GB ram
DDR 2 2GB ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - P43 motherboard
P43 motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1GB DDR2 RAM (Samsung)
1GB DDR2 RAM (Samsung)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2 TB Hard Drive
2 TB Hard Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!