දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS software for shops
POS software for shops

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - KINGSTON ORIGINAL 16GB PEN DRIVES 3.1
KINGSTON ORIGINAL 16GB PEN DRIVES 3.1

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Access control door lock system
Access control door lock system

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 32,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Mother board+processor+2ram
Mother board+processor+2ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 150Mbps Wifi adapter with antana
150Mbps Wifi adapter with antana

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 790

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 128 Ssd Hard Drive
128 Ssd Hard Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD 640gb Hard Disk
WD 640gb Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LED Monitor For Desktop PC
19" LED Monitor For Desktop PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 64GB pen drive
64GB pen drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS(Billing) Business Management System
POS(Billing) Business Management System

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GT610 2GB Vga
GT610 2GB Vga

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - PORTABLE 4G WIFI HOTSPOT
PORTABLE 4G WIFI HOTSPOT

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Monitor with TV
Monitor with TV

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3 4GB Desktop Ram
DDR 3 4GB Desktop Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canon MP800 All In One Photo Printer
Canon MP800 All In One Photo Printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Business Management System (POS/Billing)
Business Management System (POS/Billing)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Computer DVD Writer
Computer DVD Writer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LCD Monitors With Warranty
19" LCD Monitors With Warranty

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sata To USB Conveter
Sata To USB Conveter

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR II/DDRIII 2 GB Laptop RAM
DDR II/DDRIII 2 GB Laptop RAM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD 640GB Hard Disk
WD 640GB Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Color Printer INK
Color Printer INK

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17" LG LCD DEKSTOP MONITOR
17" LG LCD DEKSTOP MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel Core i5 2400 Prossesor
Intel Core i5 2400 Prossesor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Business Management System-POS(Billing)
Business Management System-POS(Billing)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!