දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Nvidia Geforce GT 520 1GB VGA Card
Nvidia Geforce GT 520 1GB VGA Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTS 450 512MB GDDR5
GTS 450 512MB GDDR5

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4GB DDR3 LAPTOP RAM (DDR3L-1600)
4GB DDR3 LAPTOP RAM (DDR3L-1600)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 18.5" LED-Backlit Monitor
HP 18.5" LED-Backlit Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEMS (Billing system)
POS SYSTEMS (Billing system)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB laptop hard disk
1TB laptop hard disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel i5-2320 3.00 GHz Processor
Intel i5-2320 3.00 GHz Processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19" LED MONITOR-SAMSUNG
19" LED MONITOR-SAMSUNG

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB Hard Disk
1TB Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung 20 LED Monitor
Samsung 20 LED Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2GB samsung laptop ram card
2GB samsung laptop ram card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HAND HELD BAR CODE SCANNER/ READER
HAND HELD BAR CODE SCANNER/ READER

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 120GB IDE Hard Disk
120GB IDE Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ddr3 ram 2gb
ddr3 ram 2gb

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel i3-2120 3.30GHz Processor
Intel i3-2120 3.30GHz Processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - I3 motherboard
I3 motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS System Software
POS System Software

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Deskjet ink Advantage 2515
HP Deskjet ink Advantage 2515

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop ram
Laptop ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 460 Gaming VGA
GTX 460 Gaming VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,200

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 2GB kingston ram
DDR2 2GB kingston ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEMS
POS SYSTEMS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB 2.0 Mini Bluetooth Dongle
USB 2.0 Mini Bluetooth Dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - New USB 2.0 External Mic Speaker 3D 5.1
New USB 2.0 External Mic Speaker 3D 5.1

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG 22" LED MONITOR
SAMSUNG 22" LED MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!