දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Payroll System
Payroll System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Lenovo 19 Inch LCD Monitor
Lenovo 19 Inch LCD Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 💥DIALOG 4G - බෝනස් ඩේටා Blast
💥DIALOG 4G - බෝනස් ඩේටා Blast

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Text Scanner
Text Scanner

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Prolink UPS
Prolink UPS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DVD writes asus
DVD writes asus

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 280

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19 Wide screen monitor
19 Wide screen monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2-Bay NAS Drive
2-Bay NAS Drive

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 54,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gigabyte GT 610 2GB VGA
Gigabyte GT 610 2GB VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTS vga card 450 1GB
GTS vga card 450 1GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Barcode Reader
Barcode Reader

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Customer Display for POS System
Customer Display for POS System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 14,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Point of Sales Systems - POS
Point of Sales Systems - POS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Payroll System
Payroll System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ERP Software
ERP Software

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Hutch Broadband Dongle (Huawei E303)
Hutch Broadband Dongle (Huawei E303)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - TONER
TONER

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - G41-M7 Bio-Star Motherboard
G41-M7 Bio-Star Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 4 GB Ram Bus Speed 12800
DDR3 4 GB Ram Bus Speed 12800

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR 3, 4 GB Ram Card
DDR 3, 4 GB Ram Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Touch POS System
Touch POS System

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Printer DOT Matrix 76mm
POS Printer DOT Matrix 76mm

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Printer Thermal
POS Printer Thermal

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei E173 dongle
Huawei E173 dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop led screen 40 pin
Laptop led screen 40 pin

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Deskjet 1112 printer
HP Deskjet 1112 printer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!