දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Printer Thermal
POS Printer Thermal

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 17,500

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei Unlock Portable Router
Huawei Unlock Portable Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,400

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 2GB
DDR3 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4th generation
4th generation

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GAMING Casing Light Cooling Fan
GAMING Casing Light Cooling Fan

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WIRELESS N USB ADAPTER 150MBPS
WIRELESS N USB ADAPTER 150MBPS

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - TP LINK 8 PORT NETWORK SWITCH
TP LINK 8 PORT NETWORK SWITCH

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,450

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Samsung IPS LED 19"
Samsung IPS LED 19"

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - MSI 110 m Motherboard
MSI 110 m Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gigabyte motherboard
Gigabyte motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - WD Portable USB 3.0 Enclosure
WD Portable USB 3.0 Enclosure

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LB-LINK Nano 150Mbps Wireless Adapter
LB-LINK Nano 150Mbps Wireless Adapter

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 980

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4G Router Slt
4G Router Slt

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Barcode Readers
Barcode Readers

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 2GB 1066/1333MHz RAMs
DDR3 2GB 1066/1333MHz RAMs

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gigabyte H81M-S2PV
Gigabyte H81M-S2PV

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,100

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ZTE MF665C 21Mbps INTERNET DONGLE
ZTE MF665C 21Mbps INTERNET DONGLE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DVD ROM potabal
DVD ROM potabal

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kaspersky 2018 Internet Security
Kaspersky 2018 Internet Security

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,390

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dual core processor
Dual core processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 4GB ram
DDR3 4GB ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Desktop item
Desktop item

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Payroll System
Payroll System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ERP Software System
ERP Software System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Systems
POS Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!