දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HDD 500GB
HDD 500GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

විනාඩි 25
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Kingston Pen Drive
Kingston Pen Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Canoscaner Brandnew
Canoscaner Brandnew

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 12A Toner
12A Toner

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" BENQ MONITOR
22" BENQ MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell 22'' Lcd Monitor
Dell 22'' Lcd Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4GB RAM
4GB RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - computeri3
computeri3

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - i3 processor 6gen
i3 processor 6gen

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR3 2gb
DDR3 2gb

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASUS H61M-E
ASUS H61M-E

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sandisk 64GB Pen Drive
Sandisk 64GB Pen Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 3GB RAM
3GB RAM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei E5573s-856 portable router
Huawei E5573s-856 portable router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEM
POS SYSTEM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SLT 4G
SLT 4G

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dongle
Dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 32GB 64GB Kingston Genuine Pen drives.
32GB 64GB Kingston Genuine Pen drives.

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gtx 560 1GB VGA
Gtx 560 1GB VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Cisco and TP-Link 3G \ 4G Routes
Cisco and TP-Link 3G \ 4G Routes

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gtx 750 1 gb vga card
Gtx 750 1 gb vga card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22'' HDMI Moniters
22'' HDMI Moniters

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Processor
Processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Processor fan
Processor fan

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 9
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei wifi dongle
Huawei wifi dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!