මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ විකිණීමට

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි