වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Smart Rat Repellent
Smart Rat Repellent

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,790

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - hardly used clean empty 19Lts bottles.
hardly used clean empty 19Lts bottles.

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - WATER DISPENSER
WATER DISPENSER

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,800

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 360 Degrees Healthy spray mop
360 Degrees Healthy spray mop

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,999

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer zig zag portable sewing machine
Singer zig zag portable sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 19,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Clothes Rack Three Layer
Clothes Rack Three Layer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,399

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Zig Zag sewing Machine
Singer Zig Zag sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water dispenser
Water dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Concrete Seal Pit (NEW)
Concrete Seal Pit (NEW)

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth racks
Cloth racks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JA3-1 Rowestar Sawing Machine
JA3-1 Rowestar Sawing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,900

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Uniliver Pureit Water Filter
Uniliver Pureit Water Filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 27
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Door Security Alarm Kit
Door Security Alarm Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 190

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Zoje Single Needle machine
Zoje Single Needle machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Bawa Chandelier
Bawa Chandelier

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 50,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - LED Mosquito killer Lamp- High Quality
LED Mosquito killer Lamp- High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 550

දින 39
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - LED Mosquito Killer Lamp- Normal Quality
LED Mosquito Killer Lamp- Normal Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 495

දින 40
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Portable Sewing Machine 4 in 1
Mini Portable Sewing Machine 4 in 1

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 41
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito/ Rats Ultrasonic Repeller
Mosquito/ Rats Ultrasonic Repeller

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 41
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Cloth Rack
3 Layer Cloth Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,050

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Table Mate 2
Table Mate 2

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,450

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Stand
Washing Machine Stand

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,199

දින 47
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Movable Ref washing machine Base
Movable Ref washing machine Base

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,250

දින 49
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cloth hanger
Cloth hanger

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,250

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!