වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - JA3-1 Rowestar Sawing Machine
JA3-1 Rowestar Sawing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine
Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PURE IT FILTER 23 LTR
PURE IT FILTER 23 LTR

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CD Rack
CD Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 4 in 1 Double Speed Machine
4 in 1 Double Speed Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,599

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine 972
Singer Sewing Machine 972

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,900

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hand Operated Drinking Water Pump
Hand Operated Drinking Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 600

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mosquito Killer LED Bulb 220V 15W
Mosquito Killer LED Bulb 220V 15W

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 490

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water filter
Water filter

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Clothes Rack Three Layer
Clothes Rack Three Layer

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,399

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MOVEABLE PALLET
MOVEABLE PALLET

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Pole Telescopic Clothes Rack
Single Pole Telescopic Clothes Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,100

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Clothes Hanger Rack
Double Pole Clothes Hanger Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener Diffuser
Automatic Air Freshener Diffuser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,850

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Plastic Refrigerator Storage Box
Plastic Refrigerator Storage Box

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Mesh Curtain
Magic Mesh Curtain

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 950

දින 24
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CHEMIBOND INSTANT ADHESIVE
CHEMIBOND INSTANT ADHESIVE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 56

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,500

දින 33
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGER 8280 sewing machine
SINGER 8280 sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 tier clothes rack
3 tier clothes rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,699

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini electric sewing Machine
Mini electric sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,699

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Clothes Hanger Drying Rack
3 Layer Clothes Hanger Drying Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

දින 44
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine
Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 24,500

දින 45
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Electric Sewing Machine
Mini Electric Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!