වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 847 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business & Accounting Studies (O/L) - Commerce ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ
ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics/Mechanics(London A/L)
Mathematics/Mechanics(London A/L)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

විනාඩි 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Language Training Program
English Language Training Program

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

විනාඩි 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Core Mathematics London A/L
Core Mathematics London A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Art Classes for Kids Aged 6-14
Art Classes for Kids Aged 6-14

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Class
French Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Group Classes
ICT Group Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH AND MATHS YEAR 1 2 LOCAL/ INTERNATIONAL
ENGLISH AND MATHS YEAR 1 2 LOCAL/ INTERNATIONAL

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel A/L Biology
Edexcel A/L Biology

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
MATHS Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group
ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
SCIENCE Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes-Grade 4,5,6,7
English Classes-Grade 4,5,6,7

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

පැය 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)
MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11/ Home visit - group class 🖱^
MATHS class- Grade 6-11/ Home visit - group class 🖱^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Grade 6-13 / Home Visit group ^🥇
ICT class - Grade 6-13 / Home Visit group ^🥇

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11 / home visit - group class 🎚%
SCIENCE class- Grade 6-11 / home visit - group class 🎚%

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
Accounting London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 6 - 13 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
6 - 13 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 1
Literature A/L 2021

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology / Human Bio - London O/L
Biology / Human Bio - London O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science & Maths grades 5 to 8
Science & Maths grades 5 to 8

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 1
A/L Accounting - Sinhala Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,700

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class^
MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Grade 6-13 / Advanced Level
iCT class - Grade 6-13 / Advanced Level

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!