දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition Maths and Commerce
Tuition Maths and Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11b^🥔
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11b^🥔

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
Media Classes - A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge ( London) OL Accounting
Cambridge ( London) OL Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Edexcel IGCSE English classes
Cambridge Edexcel IGCSE English classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ගණිතය 6-11
ගණිතය 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
Maths, Science, English & lit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes for O/Ls And A/Ls
French Classes for O/Ls And A/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Tuition A/L
English Tuition A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 16
Maths Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting - A/L (English Medium)
Accounting - A/L (English Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition Maths and Commerce
Tuition Maths and Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - GIT CLASS
GIT CLASS

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 26
O/L and A/L Accounting & Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting (English Medium)
A/L Accounting (English Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 29
Physics A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 32
General English and Elocution

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics simplified - English medium
Mathematics simplified - English medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies -Cambridge/Edexcel
Business Studies -Cambridge/Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 43
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Combined Maths 2020/ 2019
AL Combined Maths 2020/ 2019

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 51
දින 51
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - GCE A/L PHYSICS
GCE A/L PHYSICS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 52
Sinhala, Media and Drama Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science tuition (English medium) 6-11
Science tuition (English medium) 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!