දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Maths(local/international )
Science Maths(local/international )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes
French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L MATHS class- Home Visit Grade 6-11
O/L MATHS class- Home Visit Grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Maths(local/international )
Science Maths(local/international )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
Sinhala and primary subjects

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit / Grade 6-11^🔑
MATHS class- Home Visit / Grade 6-11^🔑

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - UPGRADE YOUR MATHS RESULT
UPGRADE YOUR MATHS RESULT

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13v^g
iCT class- Home Visit -Grade 6-13v^g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Qur'an recitation lessons
Qur'an recitation lessons

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit Calsses
Home Visit Calsses

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology - CIE/Edexcel
Biology - CIE/Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11c
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 58
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^💠
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^💠

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 58
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 6-13c^🔷
ICT class- Home Visit -Grade 6-13c^🔷

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!