දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අමතර ඉගැන්වීම

MATH TUITION Grade 9 - 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -individual-Grade 6l-10d🕧
SCIENCE class -individual-Grade 6l-10d🕧

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -individual- Teacher-8i-13🕗
ICT class -individual- Teacher-8i-13🕗

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Local ICT OL / AL & Edexcel Visiting
Local ICT OL / AL & Edexcel Visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 3,4,5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
3,4,5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Advanced Level-Tuition 12/13
ICT class-Advanced Level-Tuition 12/13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -individual-Teacher6-11d
SCIENCE class -individual-Teacher6-11d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Western Music classes - Rajagiriya
Western Music classes - Rajagiriya

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 23
6 - 11 Maths (Sinhala Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 35
SPEECH AND DRAMA/ELOCUTION CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics and Accounts
Economics and Accounts

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business & Accounting O/L - Sinhala Med.
Business & Accounting O/L - Sinhala Med.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Maths Revision (English Medium)
O/L Maths Revision (English Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!