දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes ( Tution )
English Classes ( Tution )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics 2019/2020 භෞතික විද්‍යාව
A/L Physics 2019/2020 භෞතික විද්‍යාව

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 9
MATHS/SCIENCE HOME VISIT TUITION

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13💠m^
iCT class- Home Visit -Grade 6-13💠m^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala Tution Classes Grade 6 to O/L
Sinhala Tution Classes Grade 6 to O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති
3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 6-11 home visiting maths classes
6-11 home visiting maths classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting,O/L Commerce
Accounting,O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology - edexcel/Cambridge AS/A2
Biology - edexcel/Cambridge AS/A2

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics
Economics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 33
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11b^✉️
SCIENCE class-individual-Grade 6-11b^✉️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Economics Tuition- Home visit
Edexcel Economics Tuition- Home visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics classes - Grade 6 to O/L
Mathematics classes - Grade 6 to O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths class 6 to 11
Maths class 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 37
French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tamil Classes from grade 01 to 09
Tamil Classes from grade 01 to 09

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Home Visits
Maths Class - Home Visits

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHEMATICS London A/L & O/L
MATHEMATICS London A/L & O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!