දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Ordinary Level Commerce Classes
Ordinary Level Commerce Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Biology tuition class for 2020
AL Biology tuition class for 2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 8
O/L ICT Home Visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Class
French Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Home Visited Classes
English Home Visited Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Tuition classes for O/L
ICT Tuition classes for O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1 to 5 Private Tution
Grade 1 to 5 Private Tution

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - "Buddhism- English Medium Classes"
"Buddhism- English Medium Classes"

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SINHALA Tuition
SINHALA Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L PHYSICS 2018/19/20 HOME VISITS
A/L PHYSICS 2018/19/20 HOME VISITS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 36
PHYSICS - TUITION

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge/Edexcel/Local Maths & Physics.
Cambridge/Edexcel/Local Maths & Physics.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!