දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit ICT Classes
Home Visit ICT Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics - FEEL IT IN YOUR BONES
A/L Physics - FEEL IT IN YOUR BONES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry Cambridge/ Ed-excel classes
Chemistry Cambridge/ Ed-excel classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution/ English Language Classes
Elocution/ English Language Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English and Grammar
Spoken English and Grammar

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 39
Business Studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 46
Instructor Year 3 student(Home visit)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL combined maths Theory/Revision
AL combined maths Theory/Revision

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L-Commerce & A/L-Accounting
O/L-Commerce & A/L-Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 194

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!