දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics & Accounting - Theory/Paper
Economics & Accounting - Theory/Paper

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics (6/11) Home Visit
Mathematics (6/11) Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT - COMBIND MATHS 2019/2020
ICT - COMBIND MATHS 2019/2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Maths 2019 / 2020
A/L Combined Maths 2019 / 2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Eastern music class
Eastern music class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 25
Grade 12,13 Political Science

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution / English language classes
Elocution / English language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting for GCE A/L.(Eng/Shin)
Accounting for GCE A/L.(Eng/Shin)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!