දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting ,B /S, Economics Class
Accounting ,B /S, Economics Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L PHYSICS ---- English/Sinhala Medium
A/L PHYSICS ---- English/Sinhala Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A level/O level
London A level/O level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 6/7/8/9/10/11 SCIENCE Classes
Grade 6/7/8/9/10/11 SCIENCE Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths -
Combined Maths -

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting ( Theory / Revision )
A/L Accounting ( Theory / Revision )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 43
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics for Ordinary Level
Mathematics for Ordinary Level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Science by a Moratuwa Uni Student
O/L Science by a Moratuwa Uni Student

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!