දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 9 to 11 Science Class- Home Visit
Grade 9 to 11 Science Class- Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Individual classes from grade 8 - O/L(Sinhala & English medium)
Individual classes from grade 8 - O/L(Sinhala & English medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE / MATHS grade 6-11
SCIENCE / MATHS grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths & science classes for grade 6 to O/L students
Maths & science classes for grade 6 to O/L students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Ict Classes from Grade 6 to O/l , A/l Home Visit in Colombo
Ict Classes from Grade 6 to O/l , A/l Home Visit in Colombo

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 34
Spokan English Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Advanced Level Accounting
Advanced Level Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science - Group Class/home Visit/mega Class
Science - Group Class/home Visit/mega Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry / Physics Group & Individual
A/L Chemistry / Physics Group & Individual

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Advanced Level Local Cambridge
Maths Advanced Level Local Cambridge

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics
Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics & Accounting - Theory Paper Classes
Economics & Accounting - Theory Paper Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English Class - Home Visitor
Spoken English Class - Home Visitor

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala Class
Sinhala Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 43
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 44
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - British council conducted exams for children
British council conducted exams for children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Class( සිංහල Medium )
Science Class( සිංහල Medium )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution classes
Elocution classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!