දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අමතර ඉගැන්වීම

EdExcel/ Cambridge A/L and O/L Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 2
Grade 6-11 Mathematics Individual class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Ict Classes from Grade 1 to O/l , A/l
Ict Classes from Grade 1 to O/l , A/l

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Art for young
Art for young

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Advanced Level Physics(AL Physics)
Advanced Level Physics(AL Physics)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Physics - English & Sinhala Medium
AL Physics - English & Sinhala Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution / English language classes
Elocution / English language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Language & Literature
English Language & Literature

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!