දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English with Basic Grammar
Spoken English with Basic Grammar

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths O/L & A/L
Maths O/L & A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
AL Accounting - English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL BUSINESS STUDIES (ENGLISH MEDIUM)
AL BUSINESS STUDIES (ENGLISH MEDIUM)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 18
GCE (Ordinary Level) Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English with Basic Grammar
Spoken English with Basic Grammar

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chinese Language
Chinese Language

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 39
Grade 3 - 11 Classes (All Subjects)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science/Maths / English by Lady Lecturer
Science/Maths / English by Lady Lecturer

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,300

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 10 11 History & Commerce
10 11 History & Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 45
Spoken English & Grammar

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 46
Local Syllabus Eng.Medium O\L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 46
A/L Accounting and B.S studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L 2019 Accounting Rivision/Theiory
A/L 2019 Accounting Rivision/Theiory

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)
Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 📕6-13c
ICT class- Home Visit -Grade 📕6-13c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11q
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11q

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🌟
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🌟

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Home Visit "Grade 2-5"
Maths Class - Home Visit "Grade 2-5"

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Mathematics, A/L statistics
O/L Mathematics, A/L statistics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 6 to 11 maths classes
Grade 6 to 11 maths classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!