දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි අමතර ඉගැන්වීම

Mathematics tuition - Cambridge/ Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

පැය 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes Cambridge Curriculum
French Classes Cambridge Curriculum

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit Tuition
Home Visit Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Language Lessons
English Language Lessons

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting - A/L, Home Visit
Accounting - A/L, Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Biology home visit
A/L Biology home visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Tuition- Grade 7y-11t🕧
SCIENCE class -Tuition- Grade 7y-11t🕧

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -ICT- Teacher-7a-11u🕤
ICT class -ICT- Teacher-7a-11u🕤

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 25
O/L Sci/Maths/Revision by Lecturer

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 26
Cam/Ede Science/ Maths by Lecturer

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)
Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 30
Accounting Local & London O'level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths -Local Syllabus - Grade 6 to 11
Maths -Local Syllabus - Grade 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!