දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි අමතර ඉගැන්වීම

London & Local O'level Accountancy

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry
A/L Chemistry

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Music Class for 6-11
Music Class for 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L English Classes
O/L English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ඉංග්‍රීසි දවසින් උගන්වන පුදුම DVD ය.
ඉංග්‍රීසි දවසින් උගන්වන පුදුම DVD ය.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L CHEMISTRY
A/L CHEMISTRY

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths English Medium
Combined Maths English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Astronomy for school students
Astronomy for school students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)
Home Visit ICT Classes(O/L and A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 50
1- O/L Science/Maths/Papers by Lecturer

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 50
Cam/Ede IGCSE Science/Maths by Lecturer

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!