දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English Class - MORATUWA
Spoken English Class - MORATUWA

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths -Individual & Group Classes
Maths -Individual & Group Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce & A/L Accounting Class
O/L Commerce & A/L Accounting Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 12
Mathematics Cambridge/Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
2019 A/L & O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 21
A/l Combined Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge olevel ENGLISH LITERATURE AND LANGUAGE
Cambridge olevel ENGLISH LITERATURE AND LANGUAGE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/l Combined Mathematics
A/l Combined Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala class (සිංහල භාෂාව ඉගැන්වීම)
Sinhala class (සිංහල භාෂාව ඉගැන්වීම)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry Theory/ Revision
A/L Chemistry Theory/ Revision

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!