දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics for EDEXCEL & CAMBRIDGE
Mathematics for EDEXCEL & CAMBRIDGE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
Edexcel IGCSE/AS/AL Group classes.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Quick Revision for O/L 2018
Quick Revision for O/L 2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L A/L UNIVERSITY Maths - Lady Teacher
O/L A/L UNIVERSITY Maths - Lady Teacher

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
BST practical class A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - උ.පෙ. ගිනුම්කරණය
උ.පෙ. ගිනුම්කරණය

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MUSIC CLASSES
MUSIC CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - IELTS / Spoken English
IELTS / Spoken English

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 20,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala & primary subjects
Sinhala & primary subjects

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 29
SFT- Science for technology

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science for technology (A/L)
Science for technology (A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 39
O/L Science Class(Grade 6-11)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 43
Science and Maths Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!