දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි අමතර ඉගැන්වීම

ගණිතය සරලව මනසට

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry (Local/London) Home Visit Classes
A/L Chemistry (Local/London) Home Visit Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 5
ගණිතය සරලව මනසට

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ගණිතය O/L
ගණිතය O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 8
English & Literature classes (Individual or small group)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Group Classes (Gen. English/ English Lit./ Elocution)
Group Classes (Gen. English/ English Lit./ Elocution)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,100

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - economics and accounts Classes A/L
economics and accounts Classes A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 19
Science / Chemistry Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Science & Maths Classes
O/L Science & Maths Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths & Science HOME VISIT
Maths & Science HOME VISIT

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT - Cambridge / Edexcel O/L- A/L
ICT - Cambridge / Edexcel O/L- A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken & General English Classes
Spoken & General English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L ICT Classe in Kottawa!
O/L ICT Classe in Kottawa!

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
Tution Classes for Children

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chinese language Classes
Chinese language Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!