වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,062 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි සේවා

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Clip-on Wireless Microphones for Rent
Clip-on Wireless Microphones for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Installation Repair
Ac Installation Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

විනාඩි 30
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House painting service
House painting service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Removing Re Installation
Ac Removing Re Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

විනාඩි 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac installation and maintenance
ac installation and maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

විනාඩි 35
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for Rent
Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

පැය 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector And Screen Rent
Projector And Screen Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Aluminium Work
Aluminium Work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Vip House Keeping Service
Vip House Keeping Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Bathroom Cleaning
Professional Bathroom Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Floor Cleaning & Polishing
Floor Cleaning & Polishing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Curtain & Upholstery Cleaning
Curtain & Upholstery Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Aluminium Work
Aluminium Work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 700

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Construction Help
Construction Help

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 6,000

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mettras Cleaning
Mettras Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Chuti Home Construction
Chuti Home Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 1,000,000

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Office and Home Cleaning
Office and Home Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Tile and grout Cleaning
Tile and grout Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Glass Cleaning
Glass Cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 3
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Business Registration
Business Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 5,000

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ/Sounds/Music for events
DJ/Sounds/Music for events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Catering Service
Catering Service

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 150

පැය 5
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Plumbing
Plumbing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

පැය 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Rent camping tents
Rent camping tents

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 450

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!