දැන්විම් 161 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair/Data Recovery/rent
Electronic Repair/Data Recovery/rent

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Satellite Renewals
Dish TV Videocon Satellite Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector service Center
Multimedia Projector service Center

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Electrical Wiring & Repairs
Electrical Wiring & Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Multimedia Projector Repair and Service
Multimedia Projector Repair and Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
Laptop Repair and Speed Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair & Service
AC Repair & Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
Accounting , Bookkeeping & Tax Services

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 8,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Satellite Renewals
Dish TV Videocon Satellite Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple Macbook Repair
Apple Macbook Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent service all occasions
Projector rent service all occasions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Total CCTV Camera System Solution
Total CCTV Camera System Solution

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Wiring Service | Electrical
House Wiring Service | Electrical

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 4
Multimedia Projectors Renting Service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Electrical Wiring & Repairs
Electrical Wiring & Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair & service any brand
Laptop Repair & service any brand

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent for all occasion
Projector rent for all occasion

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 6
Multimedia Projectors Repair &service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Alluminium Stage & Event Equipment Rent
Alluminium Stage & Event Equipment Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 125,000

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair/Data Recovery/rent
Electronic Repair/Data Recovery/rent

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - JBL Sound Systems
JBL Sound Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Total Event Photography Services...
Total Event Photography Services...

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!