වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 496 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding photography
Wedding photography

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Catering Service (Esculent Caters)
Catering Service (Esculent Caters)

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector Rent With Up to 200 M HDMI & Cameras
Multimedia Projector Rent With Up to 200 M HDMI & Cameras

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

පැය 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sounds for rent
Sounds for rent

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Live Streaming Equipments For Rent
Video Live Streaming Equipments For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 12,000

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Full HD Video Recording/ School & Company
Event Full HD Video Recording/ School & Company

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

පැය 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ Music Professionals For Weddings & Parties
DJ Music Professionals For Weddings & Parties

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

පැය 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for Rent
Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

පැය 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for rent on Contract Basis
Projector for rent on Contract Basis

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

පැය 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

පැය 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sweet table glass jar
Sweet table glass jar

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Grass carpet for hire
Grass carpet for hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

පැය 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday | Photography Services
Birthday | Photography Services

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Photography | Kids 1
Birthday Photography | Kids 1

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Parties with Music/DJ
Parties with Music/DJ

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kandian Dancers
Kandian Dancers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Ashtaka(පෝරු චාරිත්‍ර)
Ashtaka(පෝරු චාරිත්‍ර)

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 45,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Udarata Mul Adum
Udarata Mul Adum

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Cake with DREAMS
Cake with DREAMS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 160

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Parties & Weddings with DJs Music
Parties & Weddings with DJs Music

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Children's Birthday Party Photographer
Children's Birthday Party Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Interior and Architectural Photography
Interior and Architectural Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Children's Event Specialist
Children's Event Specialist

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!