වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 319 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DRY ICE SUPPLY ( 24 hours ) Colombo
DRY ICE SUPPLY ( 24 hours ) Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding and Event Photography
Wedding and Event Photography

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent SERVISH
Projector Rent SERVISH

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

පැය 13
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Planner
Wedding Planner

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids Bouncers for Rent
Kids Bouncers for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Calypso Band
Calypso Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SMK Cakes Deco - Moratuwa
SMK Cakes Deco - Moratuwa

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - සියලුම උත්සව සදහා සOගීත භාණ්ඩ
සියලුම උත්සව සදහා සOගීත භාණ්ඩ

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Full Band Sound For All Occasions
Full Band Sound For All Occasions

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography Services
Photography Services

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ SERVICE
DJ SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTOR AND SCREEN RENT
PROJECTOR AND SCREEN RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Drone Rent Service
Drone Rent Service

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Canon Lens EF Mount for RENT
Canon Lens EF Mount for RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sony Camera Alpha A7 R III for Rent
Sony Camera Alpha A7 R III for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 360 Camera Gopro Fusion for RENT
360 Camera Gopro Fusion for RENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors for rent wide range
Projectors for rent wide range

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 3Peice Music band or DJ music.
3Peice Music band or DJ music.

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer
සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CARTOON MASCOT COSTUMES
CARTOON MASCOT COSTUMES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Live Streaming for Rent
Video Live Streaming for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography | Kids
Event Photography | Kids

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 6
Video Editing

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!