වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 319 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - TV,Projector Sound for Rent
TV,Projector Sound for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projectors for rent wide range
Projectors for rent wide range

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

විනාඩි 18
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding photography
Wedding photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Video Wall,Screen Sri Lanka Colombo
LED Video Wall,Screen Sri Lanka Colombo

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 20,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ FOR ALL OCCASIONS
DJ FOR ALL OCCASIONS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage setups & backdrops
Stage setups & backdrops

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 150

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Conceptual wedding setups
Conceptual wedding setups

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led dance floor | Hiring
Led dance floor | Hiring

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Event Photography
Event Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer
සියලුම ජායාරූප සේවාවන් | Photographer

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CARTOON MASCOT COSTUMES
CARTOON MASCOT COSTUMES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Musical Band
Musical Band

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Face PAINTING ,party decorations
Face PAINTING ,party decorations

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - “Professional DJ Music & Lighting"
“Professional DJ Music & Lighting"

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids party decoration's
Kids party decoration's

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Balloon decoration's
Balloon decoration's

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Phantom pro drone rent Event Recording
Phantom pro drone rent Event Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound rentals
Sound rentals

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector
Multimedia Projector

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birth Day Photography
Birth Day Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ගිවිසගත හැකි

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pop corn & Candy floss for your event
Pop corn & Candy floss for your event

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - COMMERCIAL PHOTOGRAPHY
COMMERCIAL PHOTOGRAPHY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia projector rent
Multimedia projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sony Projector and screen for hire
Sony Projector and screen for hire

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ AND BAND SERVICE
DJ AND BAND SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!