දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/c installation,repair & services
A/c installation,repair & services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE REPAIR AND SERVICE
PHOTOCOPY MACHINE REPAIR AND SERVICE

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Water Providers
Water Providers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa Cleaning
Sofa Cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - සියලුම ටයිල් වැඩ
සියලුම ටයිල් වැඩ

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 10,200,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House construction
House construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 9,520,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House construction
House construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 11,220,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 10,880,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Building construction
Building construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 10,200,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 7,000,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 8,600,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House construction
House construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 11,900,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 Plus Board Unlock
Iphone 7 Plus Board Unlock

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 30,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House construction
House construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone X Genuine Display Fix
Iphone X Genuine Display Fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 60,000

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 8 Plus Genuine Back Camera
Iphone 8 Plus Genuine Back Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Genuine Battery Fix
Iphone Genuine Battery Fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone SE Genuine Display
Iphone SE Genuine Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 Plus Logic Board
Iphone 7 Plus Logic Board

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 35,000

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S LOGIC BOARD
IPHONE 6S LOGIC BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 20,000

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 6 S Plus Black Display
6 S Plus Black Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 15,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 Display
Iphone 7 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iPhone Repair Specialist
Apple iPhone Repair Specialist

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iphone 6S display - 100% original
Apple iphone 6S display - 100% original

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iPhone 6 Display
Apple iPhone 6 Display

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 9,500

දින 5
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Building & House Constructions
Building & House Constructions

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 90

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!