මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ හි සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම සම්බන්ධ සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි