දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හෝමාගම හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Shan Tube Well Construction
Shan Tube Well Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 650

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Shuttering Barbending & Concrete work
Shuttering Barbending & Concrete work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House painting (පින්තාරු කිරීම)
House painting (පින්තාරු කිරීම)

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 35

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent With Camera
Projector Rent With Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sony NX Video Camera Rent
Sony NX Video Camera Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tube Well (නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )
Tube Well (නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 700

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Full HD Video Camera Rent With Cameramen
Full HD Video Camera Rent With Cameramen

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Painting Services
Painting Services

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 200

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Musical Band Entertainers
Wedding Musical Band Entertainers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 25,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - glass works
glass works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Aluminium works
Aluminium works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Plumbing works
Plumbing works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Electrical and wiring works
Electrical and wiring works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Shan Tube Well Construction
Shan Tube Well Construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 650

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - TUBE WELL (හිමංස නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )
TUBE WELL (හිමංස නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 700

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - House Party DJ Music
House Party DJ Music

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - ALL EVENT PHOTOGRAPHY
ALL EVENT PHOTOGRAPHY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System For Rent Events
Sound System For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Mixers For Rent
Video Mixers For Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Birthday Party Full HD Videography
Birthday Party Full HD Videography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 6
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - N.K TUBE WELLS
N.K TUBE WELLS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ MUSIC FOR ALL EVENTS
DJ MUSIC FOR ALL EVENTS

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 10,000

දින 7
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - හෝමාගම නල ලිං
හෝමාගම නල ලිං

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 8
වෙනත් සේවා-කොළඹ - House plans for reasonable price.
House plans for reasonable price.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 10

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector For Rent Events
Multimedia Projector For Rent Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED Wall With Live Video Feed Recording
LED Wall With Live Video Feed Recording

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 75,000

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - 3 Piece Musical Band For Weddings DJS
3 Piece Musical Band For Weddings DJS

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!