වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 372 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Serv Rep &Installation
AC Serv Rep &Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Plastic / Hinges Repairs
Laptop Plastic / Hinges Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Data Recovery Services HDD/SD/SSD/USB
Data Recovery Services HDD/SD/SSD/USB

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

විනාඩි 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Battery replacement
Iphone 5 & 5s Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - BIRDS OF PARADISEE ELDERS CARE HOME
BIRDS OF PARADISEE ELDERS CARE HOME

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - SOFTWARE WINDOWS INSTALL COMPUTER REPAIR
SOFTWARE WINDOWS INSTALL COMPUTER REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Services Repairing and Installation
AC Services Repairing and Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPad 2,3,4 Battery replacement
iPad 2,3,4 Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dialog Dish TV Satellite Fixing
Videocon Dialog Dish TV Satellite Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 990

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv nxt hd & videocon
Dishtv nxt hd & videocon

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6 display replacement
IPhone 6 display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 & 5s display replacement
iPhone 5 & 5s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s display replacement
IPhone 6s display replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,250

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - COMPUTER REPAIR AT YOUR HOME OR OFFICE
COMPUTER REPAIR AT YOUR HOME OR OFFICE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 750

ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Serv Rep &Installation
AC Serv Rep &Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Electronic Repair solutions
Electronic Repair solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
office Maintenance and Repair Works

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS
LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair macbook
Laptop Repair macbook

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Quick Ac repair and installation
Quick Ac repair and installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Connection & Recharge
Videocon Dish TV Connection & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop/ Mac Battery Repairs
Laptop/ Mac Battery Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sofa shampooing
Sofa shampooing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv lanka
Dishtv lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,100

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repair Desktop/lap Home visit
Computer Repair Desktop/lap Home visit

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!