වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 405 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - WashingMachine & Fridge Repair
WashingMachine & Fridge Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair
Apple IMac Macbook iPad iPhone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lakna seasanal cleaning
Lakna seasanal cleaning

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Services,Repairing, Supplying & Installing
Ac Services,Repairing, Supplying & Installing

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Windows Install Computer Repair Visit
Windows Install Computer Repair Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook iPad Iphone Repair
Apple IMac Macbook iPad Iphone Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Well experience maintenance services
Well experience maintenance services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Sundirect Airtel Fixing
Dishtv Videocon Sundirect Airtel Fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - O/s Systems Install Computer Laptop Repair
O/s Systems Install Computer Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Macbook VGA Permanent Repair
Macbook VGA Permanent Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE REPAIR PROFESSIONALS
IPHONE REPAIR PROFESSIONALS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Videocon Sundirect Recharge
Dish TV Videocon Sundirect Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog Tv dish Installation Repair Service
Dialog Tv dish Installation Repair Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon HD Receiver Dishtv
Videocon HD Receiver Dishtv

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Expert Plumbers
Expert Plumbers

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - New A/C Installation
New A/C Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 Genuine Display Fix
Iphone 7 Genuine Display Fix

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 17,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Genuine Battery Door To
Iphone Genuine Battery Door To

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Affordable Macbook / Lap Repairs
Affordable Macbook / Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine refrigerator service
Washing machine refrigerator service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Fridge repair
Washing Machine Fridge repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Repair All Apple Devices
Repair All Apple Devices

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!