වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 372 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair & Service
Washing Machine Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone original display repair
Iphone original display repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - I macbook repair
I macbook repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv Videocon Recharge Repairs
Dishtv Videocon Recharge Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 150

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Service Repair&Installation
AC Service Repair&Installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Generator Repair
Generator Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine & Fridge Repair
Washing Machine & Fridge Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - WINDOWS SOFTWARE DVDs COMPUTER REPAIR
WINDOWS SOFTWARE DVDs COMPUTER REPAIR

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 300

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lap Macbook Board Repairs
Lap Macbook Board Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Data Recovery service
Professional Data Recovery service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Fridge repair
Washing Machine Fridge repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Moldives Channels C-Band Satellite TV
Moldives Channels C-Band Satellite TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 43,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair
DTV Videocon Dishtv Troubleshoot Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 900

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Air condition service and installation
Air condition service and installation

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac installation
Ac installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac installion
ac installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HOUSE PAINTING SERVCE
HOUSE PAINTING SERVCE

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 35

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Logo Design Service
Logo Design Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair/Service
A/C Repair/Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair/Service
A/C Repair/Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone repair service
Iphone repair service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 5/5S GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 5/5S GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX
IPHONE 6 GENUINE DISPLAY FIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DISPLAY IPHONE 6S GENUINE
DISPLAY IPHONE 6S GENUINE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 12,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Set Top Box
Videocon d2h HD Set Top Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,490

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!