වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 475 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Repair Services
Ac Repair Services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL
Computer Laptop Repair WINDOWS INSTALL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Dish TV Videocon SUNDIRECT Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV connection
Videocon Dish TV connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,500

පැය 1 යි
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies & Attendants
Nannies & Attendants

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Babysitters
Babysitters

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recharge Sun Direct Videocon Dish TV
Recharge Sun Direct Videocon Dish TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IMac Macbook Iphone Ipad Repair
IMac Macbook Iphone Ipad Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Cleaning & Maintenance services
Cleaning & Maintenance services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HD Videocon D2H Set Top Box
HD Videocon D2H Set Top Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,150

පැය 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair & Service
Washing Machine Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Macbook Repairs
Professional Macbook Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine Repair
Washing Machine Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repair & Service
A/C Repair & Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

පැය 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone Battery Genuine 6 Plus
Iphone Battery Genuine 6 Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

පැය 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lakna Cleaning Service
Lakna Cleaning Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - All Indian DTH Recharge & Renewals
All Indian DTH Recharge & Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Set Top Box
Videocon d2h HD Set Top Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,300

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Air conditioner installation services
Air conditioner installation services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC Repair and services
AC Repair and services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Audio IC Issue Repair
iPhone 7 Audio IC Issue Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lakna Cleaning Service
Lakna Cleaning Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - House Wiring & Repairs
House Wiring & Repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple IMac Macbook Service & Repair
Apple IMac Macbook Service & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lakna Cleaning Servise
Lakna Cleaning Servise

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/c service & Repair
A/c service & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP REPAIR CHIPLVL SERVICE COMPUTER
LAPTOP REPAIR CHIPLVL SERVICE COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!