දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - DOORS
DOORS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 6,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - All Construtions & Ware Houses
All Construtions & Ware Houses

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - S&R නලළින් කාර්මිකයො
S&R නලළින් කාර්මිකයො

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 900

දින 5
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Aluminum fabrication
Aluminum fabrication

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 260

දින 6
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - S AND TUBE WELLS
S AND TUBE WELLS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac repair and installation
Ac repair and installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV INDOOR 2MP CAMERA
CCTV INDOOR 2MP CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,700

දින 13
වෙනත් සේවා-කොළඹ - House plans for reasonable price
House plans for reasonable price

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 10

දින 16
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Roofing & Carpentry works
Roofing & Carpentry works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 16
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Building Constructions
Building Constructions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 16
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - DOORS
DOORS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 6,990

දින 17
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Home repair bulding
Home repair bulding

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 17
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Water Proofing
Water Proofing

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 23
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac installiton and repair
Ac installiton and repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 25
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Alu Star - Aluminum works
Alu Star - Aluminum works

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 10,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION
DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS
CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 155,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 85,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV (4CH KIT-1MP HIKVISION) install
CCTV (4CH KIT-1MP HIKVISION) install

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 35,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 29
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Curtains & Curtain Poles
Curtains & Curtain Poles

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 250

දින 34
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Balcony Raillings
Balcony Raillings

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,000

දින 37
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Video Editing
Video Editing

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 41
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Stair cases / Hand Railing
Stair cases / Hand Railing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 2,400

දින 41
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 14,750

දින 41
Investor wanted

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!