දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - TEMPERED GLASS FOR OFFICE PARTITIONS
TEMPERED GLASS FOR OFFICE PARTITIONS

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6 Disply replacements
IPhone 6 Disply replacements

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 7 battery replacement
Iphone 7 battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,500

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ipad 2, battery replacement
Ipad 2, battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6 Battery replacement
Iphone 6 Battery replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,200

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Plus Dispay replacement
IPhone 6s Plus Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPhone 6s Dispay replacement
IPhone 6s Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,750

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 6plus Dispay replacement
Iphone 6plus Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,000

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Battry replacement
Iphone 5 & 5s Battry replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,250

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone 5 & 5s Dispay replacement
Iphone 5 & 5s Dispay replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ipad 2,3,4 touch replacement
Ipad 2,3,4 touch replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,800

දින 8
IPhone 6 Disply replacements

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/c installion
A/c installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Master painter
Master painter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac repair and electronic
ac repair and electronic

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Office and home interior cleaning
Office and home interior cleaning

කොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 14
සංචාරක සේවා-කොළඹ - 5 days / 4 nights Vietnam Tour Package
5 days / 4 nights Vietnam Tour Package

සාමාජිකයාකොළඹ, සංචාරක සේවා

රු 66,400

දින 23
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Painting, Tiling & Renovations at
Painting, Tiling & Renovations at

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 24
සංචාරක සේවා-කොළඹ - BALI - FANTASTIC FOUR
BALI - FANTASTIC FOUR

සාමාජිකයාකොළඹ, සංචාරක සේවා

රු 23,600

දින 26
සංචාරක සේවා-කොළඹ - Pattaya + Bangkok Combo tour
Pattaya + Bangkok Combo tour

සාමාජිකයාකොළඹ, සංචාරක සේවා

රු 26,000

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV Camera installation
CCTV Camera installation

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 52,800

දින 28
සංචාරක සේවා-කොළඹ - 3 Days in bali
3 Days in bali

සාමාජිකයාකොළඹ, සංචාරක සේවා

රු 20,100

දින 31
ගෘහ සේවා-කොළඹ - A/C Repairing
A/C Repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 36
WATER PROOFING

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 50

දින 43
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC repair
AC repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!