දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - ALL at your door steps
ALL at your door steps

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mobile Phone Repair Home Service
Mobile Phone Repair Home Service

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 5
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Visa Consultancy Europe/Aus/Can/USA/UK
Visa Consultancy Europe/Aus/Can/USA/UK

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 15,000

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung Galaxy Battery Replacement
Samsung Galaxy Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ALL at your door steps
ALL at your door steps

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 / 5S Battery Change
iPhone 5 / 5S Battery Change

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,200

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPad Touch / Display Replacement
IPad Touch / Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Apple iPad Battery Replacement
Apple iPad Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HTC Display Replacement
HTC Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung S8 | Plus Display Replace
Samsung S8 | Plus Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 38,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung Galaxy Display Replacement
Samsung Galaxy Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J Series Display Replace
Samsung J Series Display Replace

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Battery Replacement
iPhone 7 Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Battery Replacement iPhone 6 6S Plus
Battery Replacement iPhone 6 6S Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6 / 6S Battery Replacement
iPhone 6 / 6S Battery Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,600

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Plus Display Replacement
iPhone 7 Plus Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 7 Display Replacement
iPhone 7 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6S Display Replacement
iPhone 6S Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 6 Display Replacement
iPhone 6 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,990

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone 5 / 5S Display Replacement
iPhone 5 / 5S Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,990

දින 19
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - WATER PROOFING
WATER PROOFING

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 50

දින 20
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Repairs
Computer Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 21
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Financial Sponsorship
Financial Sponsorship

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 40,000

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Computer Maintenance
Computer Maintenance

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 800

දින 28
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Colombo All construction
Colombo All construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 39

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!