දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac installation and repair
Ac installation and repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - iPhone Factory Unlock Permanent
iPhone Factory Unlock Permanent

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Macbook/ Lap Repairs
Professional Macbook/ Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

පැය 11
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding pre shoot playing
Wedding pre shoot playing

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Hut for rent
Hut for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Entrusted Macbook /Lap Repairs
Entrusted Macbook /Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic wireless for rent
Mic wireless for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 700

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light rent
Light rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 600

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - DJ service
DJ service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector screen rent
Projector screen rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector rent
Projector rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound rent
Sound rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Mic rent
Mic rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,000

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Macbook Repairs
Professional Macbook Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Softbank Japan All IMEI Factory Unlock
Softbank Japan All IMEI Factory Unlock

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Specialized Macbook Repairs
Specialized Macbook Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 6
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Didula Garden Service and Landscape
Didula Garden Service and Landscape

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 7
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Iron works
Iron works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 7
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Investor required
Investor required

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 8,000,000

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Additions to existing building
Additions to existing building

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Residential/commercial renivation
Residential/commercial renivation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House construction
House construction

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 8
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Accounting/Book keeping/Auditing and Tax
Accounting/Book keeping/Auditing and Tax

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PS4 Jailbreak mod play without disk
PS4 Jailbreak mod play without disk

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Xbox 360 Rgh Jtag Modification+10 Games
Xbox 360 Rgh Jtag Modification+10 Games

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 13,000

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Affordable Macbook / Lap Repairs
Affordable Macbook / Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!