දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි සේවා

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable Speaker System Rent
Portable Speaker System Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led Tv Screens for Rent
Led Tv Screens for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - KIDS PARTY PLANING
KIDS PARTY PLANING

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Decorations for Parties & Special Events
Decorations for Parties & Special Events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,500

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - FIRE WORKS FOR EVENTS By Kids Jump 4 Joy
FIRE WORKS FOR EVENTS By Kids Jump 4 Joy

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 7,600

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - TEA MACHINE RENT ( colombo )
TEA MACHINE RENT ( colombo )

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,200

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector for Rent
Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,500

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish Videocon Sundirect New Connection
Dish Videocon Sundirect New Connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 8,000

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog Tv dish Installation Repair Service
Dialog Tv dish Installation Repair Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TV wall mount bracket and installation
TV wall mount bracket and installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - House Renovation and other services
House Renovation and other services

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 10
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Construction Works and Renovations
Construction Works and Renovations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Face painting for kids/Adult
Face painting for kids/Adult

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,750

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Onements & jars hire
Onements & jars hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Led Tv Screens for Rent
Led Tv Screens for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Photography
Photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 7,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Water ball
Water ball

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,000

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Smoke Fog Machine for Rent
Smoke Fog Machine for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 1,500

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND SYSTEM
SOUND SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 4,000

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CHOCLATE FOUNTAIN HIRE
CHOCLATE FOUNTAIN HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 8,500

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Welcome / Theme coutout
Welcome / Theme coutout

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 2,200

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - POTATO TWIST
POTATO TWIST

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 7,500

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Pom Poms, Honeycomb Ball, Paper Décor
Pom Poms, Honeycomb Ball, Paper Décor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 100

දින 15
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Light Decors and Lighting
Light Decors and Lighting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 16
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - MAGIC SHOW
MAGIC SHOW

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 7,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!