දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි සේවා

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Projector Rent
Projector Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Sound System for Rent
Sound System for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Steel work
Steel work

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Jewelry photography
Jewelry photography

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Product photography service
Product photography service

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,800

දින 2
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Iron works
Iron works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - P.A Sound System Rent
P.A Sound System Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 3
English/Tamil/Sinhala Translations

කොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac repair and installion
Ac repair and installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dishtv HD Receiver & Recharge
Videocon Dishtv HD Receiver & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dishtv HD New Connections
Videocon Dishtv HD New Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,700

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Playstation 4 Gaming Consoles for Rent
Playstation 4 Gaming Consoles for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Megaphone for Rent
Megaphone for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 800

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wire Microphone Rent
Wire Microphone Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 400

දින 8
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Steel roofing and building
Steel roofing and building

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - TV bracket Dish installation & fixing
TV bracket Dish installation & fixing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - LED or LCD TV Screens for Rent
LED or LCD TV Screens for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 11
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - STEEL STRUCTURES / ROOFING
STEEL STRUCTURES / ROOFING

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 14
Dialog Dish Videocon Satellite Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish tv Videocon New Connection
Dish tv Videocon New Connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 14
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Steel roofing
Steel roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 15
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Carpenter Service
Carpenter Service

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dialog Dish Videocon installation repair
Dialog Dish Videocon installation repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Air conditioning repair
Air conditioning repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Iron work/ welding/ roofing
Iron work/ welding/ roofing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 21
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Iron works
Iron works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!