දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි සේවා

උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage and tents for any events
Stage and tents for any events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-කොළඹ - COMPANY/BUSINESS REGISTRATION
COMPANY/BUSINESS REGISTRATION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Samsung 55" curved UHD 4K TV for Rent
Samsung 55" curved UHD 4K TV for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 9,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Portable HDMI Video Mixer for Rent
Portable HDMI Video Mixer for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - White Molded Evie Chairs for Rent
White Molded Evie Chairs for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 900

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Touch Screen Kiosk for Rent
Touch Screen Kiosk for Rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 15,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP REPAIR CHIPLVL SERVICE COMPUTER
LAPTOP REPAIR CHIPLVL SERVICE COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids party Magic Balloon Artist
Kids party Magic Balloon Artist

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids party Face Painting
Kids party Face Painting

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Party / co-op events Mascot characters
Party / co-op events Mascot characters

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids party food / Short eats menu
Kids party food / Short eats menu

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Party Balloon arches and decor
Party Balloon arches and decor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Party Backdrops and decor
Party Backdrops and decor

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Kids Party Events/ Bouncers
Kids Party Events/ Bouncers

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Backdrop Stand (Rent basis)
Backdrop Stand (Rent basis)

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine fridge repair
Washing Machine fridge repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 5
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Aluminum Works
Aluminum Works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙනත් සේවා-කොළඹ - COMPANY/BUSINESS REGISTRATION
COMPANY/BUSINESS REGISTRATION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 3,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CARTOON MASCOT COSTUMES
CARTOON MASCOT COSTUMES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Parabolic hut for hire
Parabolic hut for hire

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - International Aluminium Stage for rents
International Aluminium Stage for rents

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 7
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Business Registration
Business Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 5,000

දින 8
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Lakshan fresh & start cleaning service
Lakshan fresh & start cleaning service

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage and canopy, tent for rent
Stage and canopy, tent for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Stage and tents for any events
Stage and tents for any events

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!