දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac installion
ac installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Business Registration
Business Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Visiting card designing
Visiting card designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

පැය 2
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Graphic designing
Graphic designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 2,500

පැය 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing Machine fridge repair
Washing Machine fridge repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 1
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Acc /audit /Tax /Company Registration
Acc /audit /Tax /Company Registration

කොළඹ, වෙනත් සේවා

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - CARTOON MASCOT COSTUMES
CARTOON MASCOT COSTUMES

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 2
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Letterhead designing
Letterhead designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 2,500

දින 3
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Business Registration
Business Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 5,000

දින 3
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Business Registration
Business Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 3,000

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Dish Repair Fixing Recharge
Satellite Dish Repair Fixing Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 7,000

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - Wedding Cake Pieces
Wedding Cake Pieces

කොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 130

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DialogTV DishTV Videocon Repair Recharge
DialogTV DishTV Videocon Repair Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - L.E.D STAR CURTAIN
L.E.D STAR CURTAIN

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 14
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - EVENT MANAGEMENT
EVENT MANAGEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 14
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Iron and steel Work
Iron and steel Work

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - ac installion
ac installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repairs
Washing machine repairs

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 19
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - HIGH TECHNOLOGY CC TV
HIGH TECHNOLOGY CC TV

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - English / සිංහල Tamil Type Setting
English / සිංහල Tamil Type Setting

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Nannies & Attendants
Nannies & Attendants

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
උත්සව හා විනෝදාංග-කොළඹ - VIDEO WALL - HIGH QUALITY
VIDEO WALL - HIGH QUALITY

සාමාජිකයාකොළඹ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 25
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Trade Mark Registration
Trade Mark Registration

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 5,000

දින 25
වෙනත් සේවා-කොළඹ - COMPANY/BUSINESS REGISTRATION
COMPANY/BUSINESS REGISTRATION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 3,000

දින 25
වෙනත් සේවා-කොළඹ - Company Incorporation
Company Incorporation

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් සේවා

රු 5,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!