වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,311 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S8+ ..64GB (Used)
Samsung Galaxy S8+ ..64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 76,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 mini 4g (Used)
Huawei GR5 mini 4g (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 mini 4G (Used)
Huawei GR5 mini 4G (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S full set (Used)
Apple iPhone 6S full set (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 charger with box (Used)
Apple iPhone 6 charger with box (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 8 Plus (Used)
Apple iPhone 8 Plus (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 125,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 5 (Used)
Samsung Galaxy Note 5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - LG L Bello (Used)
LG L Bello (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S2 16 GB (Used)
Samsung Galaxy S2 16 GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Zigo B339 (Used)
Zigo B339 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 800

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A57 2017 (Used)
Oppo A57 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 next prime (Used)
Samsung Galaxy J1 next prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,700

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S3 korian (Used)
Samsung Galaxy S3 korian (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 nxt prime (Used)
Samsung Galaxy J1 nxt prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Xiaomi Redmi Y1 (Used)
Xiaomi Redmi Y1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Greentel g9 (Used)
Greentel g9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Honor 4C (Used)
Huawei Honor 4C (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei y3 II (Used)
Huawei y3 II (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!