වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,212 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Moto X Play Pure edition (Used)
Moto X Play Pure edition (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S6 Edge ram3gb.storage64.
Samsung Galaxy S6 Edge ram3gb.storage64.

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 8 Plus (New)
Apple iPhone 8 Plus (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 149,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Sony Xperia XA Ultra 128GB (Used)
Sony Xperia XA Ultra 128GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A37 fw (Used)
Oppo A37 fw (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Xiaomi Mi A2 (Used)
Xiaomi Mi A2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S8+ (Used)
Samsung Galaxy S8+ (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 Gold (Used)
Apple iPhone 6 Gold (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Sony Xperia XA (Used)
Sony Xperia XA (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 2017 Dual sim (Used)
Huawei GR5 2017 Dual sim (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 8 8(64GB) (Used
Samsung Galaxy Note 8 8(64GB) (Used

සාමාජිකයාමාතර, ජංගම දුරකථන

රු 81,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 4 (New)
Samsung Galaxy Note 4 (New)

සාමාජිකයාමාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Nova 2i (New)
Huawei Nova 2i (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y7 Pro 2018 (Used)
Huawei Y7 Pro 2018 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 gold (Used)
Samsung Galaxy J2 gold (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 7 Plus 2017 (New)
Apple iPhone 7 Plus 2017 (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR3 3gb ram (Used)
Huawei GR3 3gb ram (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!