වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)
Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 11,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 pro 64gb EX ok (Used)
Samsung Galaxy J7 pro 64gb EX ok (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 29,999

දින 4
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy Young Qukly sales (Used)
Samsung Galaxy Young Qukly sales (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,900

දින 4
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung duos (New)
Samsung duos (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Nova used (Used)
Huawei Nova used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 8 Plus 256gb (New)
Apple iPhone 8 Plus 256gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 120,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy Note 9 128gb (New)
Samsung Galaxy Note 9 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - OnePlus 6 128gb (New)
OnePlus 6 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S9+ 64gb (New)
Samsung Galaxy S9+ 64gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 100,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei P20 Pro 128gb (New)
Huawei P20 Pro 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 125,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple air (Used)
Apple air (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 2018 (New)
Samsung Galaxy J7 2018 (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 28
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 29
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 30
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Nova 3i (New)
Huawei Nova 3i (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 35
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S7 Edge full set (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge full set (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 36
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 38
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Leagoo L5 (Used)
Leagoo L5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 39
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 41
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Nokia (Used)
Nokia (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 42
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J1 nexd pirme (Used)
Samsung Galaxy J1 nexd pirme (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!