වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S Used (Used)
Apple iPhone 4S Used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y3 Good Phone 4G (Used)
Huawei Y3 Good Phone 4G (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 4,999

දින 7
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 16gb (Used)
Apple iPhone 6S 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S I phone 128 GB (Used)
Apple iPhone 6S I phone 128 GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 57,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 16gb (Used)
Samsung Galaxy S3 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S Plus 64GB Good (Used)
Apple iPhone 6S Plus 64GB Good (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 Full set (Used)
Huawei Y9 Full set (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 5,550

දින 16
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy C9 Pro 64 gb gold (Used)
Samsung Galaxy C9 Pro 64 gb gold (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Nokia good phone no error (Used)
Nokia good phone no error (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 . (Used)
Samsung Galaxy S3 . (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 mini (Used)
Samsung Galaxy S3 mini (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 5S 64GB (Used)
Apple iPhone 5S 64GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 46
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S Plus American (Used)
Apple iPhone 6S Plus American (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 48
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 51
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 52
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 53
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)
Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 11,999

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!