වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ත්‍රිකුණාමලය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy Core Prime (Used)
Samsung Galaxy Core Prime (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

විනාඩි 15
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Vivo Y81 (Used)
Vivo Y81 (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Sky 870i (Used)
Sky 870i (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone XS Max 256GB (Used)
Apple iPhone XS Max 256GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 210,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Nokia 6.1 Plus (New)
Nokia 6.1 Plus (New)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 44,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy Y (Used)
Samsung Galaxy Y (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy J5 Gold (Used)
Samsung Galaxy J5 Gold (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 5S Gold 32GB (Used)
Apple iPhone 5S Gold 32GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy J7 Max (Used)
Samsung Galaxy J7 Max (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 5S 32 GB (Used)
Apple iPhone 5S 32 GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 7 32GB Gold (Used)
Apple iPhone 7 32GB Gold (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - OnePlus 5 128GB (Used)
OnePlus 5 128GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy J2 2018 (Used)
Samsung Galaxy J2 2018 (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 19,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Huawei P8 Lite 16gb (Used)
Huawei P8 Lite 16gb (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung M20 (Used)
Samsung M20 (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 7 Matt Black 128GB (Used)
Apple iPhone 7 Matt Black 128GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 68,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 6S 64GB GREY (Used)
Apple iPhone 6S 64GB GREY (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy J1 . (Used)
Samsung Galaxy J1 . (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 7 (New)
Apple iPhone 7 (New)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - HTC Desire 630 (Used)
HTC Desire 630 (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 6,300

දින 3
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 6S 64 GB (Used)
Apple iPhone 6S 64 GB (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Oppo F7 . (Used)
Oppo F7 . (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - HTC Desire 728 (Used)
HTC Desire 728 (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ත්‍රිකුණාමලය - Apple iPhone 7 Black 128gb (Used)
Apple iPhone 7 Black 128gb (Used)

ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 67,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!