වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 315 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හම්බන්තොට හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J2 2018 ful set (New)
Samsung Galaxy J2 2018 ful set (New)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 89,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S7 Edge 2017 (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge 2017 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 14
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A37 Dual Sim (Used)
Oppo A37 Dual Sim (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,300

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy C7 (Used)
Samsung Galaxy C7 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J7 pro (Used)
Samsung Galaxy J7 pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J6+ black (Used)
Samsung Galaxy J6+ black (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone 8 64GB (Used)
Apple iPhone 8 64GB (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 87,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S4 gallery olleh (Used)
Samsung Galaxy S4 gallery olleh (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Nova 3i (Used)
Huawei Nova 3i (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A37 fw (Used)
Oppo A37 fw (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Greentel X1 xmini (Used)
Greentel X1 xmini (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y6 II 2018 (Used)
Huawei Y6 II 2018 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Sony Xperia V (Used)
Sony Xperia V (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Octa (Used)
Octa (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 550

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Samsung Galaxy Y duos 2 (Used)
Samsung Galaxy Y duos 2 (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 2,600

දින 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Oppo A3s (Used)
Oppo A3s (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-හම්බන්තොට - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!