වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,419 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

සාමාජිකයාගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5S 16 GB (Used)
Apple iPhone 5S 16 GB (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J1 (New)
Samsung Galaxy J1 (New)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

විනාඩි 7
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y5 || 4G 2017 (Used)
Huawei Y5 || 4G 2017 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

විනාඩි 17
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung A5 2017 (New)
Samsung A5 2017 (New)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

විනාඩි 23
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y3 super (Used)
Huawei Y3 super (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

විනාඩි 37
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

සාමාජිකයාගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy S9+ vietnam phone .256GB
Samsung Galaxy S9+ vietnam phone .256GB

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

විනාඩි 44
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy Note 1 (Used)
Samsung Galaxy Note 1 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J3 (Used)
Samsung Galaxy J3 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung grand prime (Used)
Samsung grand prime (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y6 salli hadissiyak (Used)
Huawei Y6 salli hadissiyak (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y5 Il (Used)
Huawei Y5 Il (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 8 Plus ... (New)
Apple iPhone 8 Plus ... (New)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 115,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy S8+ (New)
Samsung Galaxy S8+ (New)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy Note 3 sm900n (Used)
Samsung Galaxy Note 3 sm900n (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Grand Prime (Used)
Samsung Grand Prime (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,800

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Sony Xperia C dual (Used)
Sony Xperia C dual (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J3 (Used)
Samsung Galaxy J3 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - LG zero (Used)
LG zero (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y5 ii 4g (Used)
Huawei Y5 ii 4g (Used)

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!