වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,285 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

විනාඩි 13
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Nova 2i Original
Huawei Nova 2i Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

විනාඩි 43
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5 Original
Apple iPhone 5 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Lenovo K5 Note Original
Lenovo K5 Note Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei y62 Original
Huawei y62 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - HTC m9 Original
HTC m9 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung galaxy W Original
Samsung galaxy W Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - LG G3 beat Original
LG G3 beat Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Nova 2i Original
Huawei Nova 2i Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei Y6 2 Original
Huawei Y6 2 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Sony Xperia Original
Sony Xperia Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Huawei nova 2i Original
Huawei nova 2i Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5S 32GB Original
Apple iPhone 5S 32GB Original

සාමාජිකයාගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 6s Original
Apple iPhone 6s Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 6 16gb Original
Apple iPhone 6 16gb Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - HTC DESIRE 326G PLUS Original
HTC DESIRE 326G PLUS Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - panasoic t44 Original
panasoic t44 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,700

පැය 5
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung j7prime Original
Samsung j7prime Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Oppo a57 Original
Oppo a57 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 24,800

පැය 8
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - oppo f3 Original
oppo f3 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Samsung j 2 por Original
Samsung j 2 por Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 7 128gb Black Original
Apple iPhone 7 128gb Black Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 83,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Oppo a57 Original
Oppo a57 Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගාල්ල - Apple iPhone 5s 32gb Original
Apple iPhone 5s 32gb Original

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!