වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 370 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 6 2018 (Used)
Apple iPhone 6 2018 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Note 8 (Used)
Samsung Galaxy Note 8 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 95,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Archos (Used)
Archos (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y6 prime 2018 (Used)
Huawei Y6 prime 2018 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei y3 2017 (Used)
Huawei y3 2017 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,300

පැය 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 2018 (Used)
Samsung Galaxy J7 2018 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 3GS (Used)
Apple iPhone 3GS (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 2018 (Used)
Samsung Galaxy J7 2018 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Vivo Y71 black (Used)
Vivo Y71 black (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy Note 5 (Used)
Samsung Galaxy Note 5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y5 2 2017 (New)
Huawei Y5 2 2017 (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 11
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 84,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy A5 2015 (Used)
Samsung Galaxy A5 2015 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Nokia 1200 vellkuddi (Used)
Nokia 1200 vellkuddi (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 next (Used)
Samsung Galaxy J7 next (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - China Mobile Archos (Used)
China Mobile Archos (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Nokia 2 (New)
Nokia 2 (New)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung Galaxy S3 (Used)
Samsung Galaxy S3 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-යාපනය - HTC Desire 820G+ (Used)
HTC Desire 820G+ (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-යාපනය - Samsung (Used)
Samsung (Used)

යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!