වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු )

-

දැන්විම් 2,002 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5s 32GB Original
Apple iPhone 5s 32GB Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung GALAXY S6 4G Original
Samsung GALAXY S6 4G Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 26,499

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung A7 Original
Samsung A7 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 24,900

විනාඩි 10
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 7 128gb Original
Apple iPhone 7 128gb Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 69,900

විනාඩි 32
ජංගම දුරකථන-නුවර - HTC 626 Original
HTC 626 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

විනාඩි 37
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Gr5 2016 Original
Huawei Gr5 2016 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

විනාඩි 44
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6s Plus Original
Apple iPhone 6s Plus Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

විනාඩි 45
ජංගම දුරකථන-නුවර - Greentel X1 Original
Greentel X1 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 9,990

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Y5 2017 Original
Huawei Y5 2017 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5s 32GB Original
Apple iPhone 5s 32GB Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-නුවර - LG k10 2017 Original
LG k10 2017 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei HUWAWI Y3 2 2017 Original
Huawei HUWAWI Y3 2 2017 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-නුවර - HTC desire 630 Original
HTC desire 630 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-නුවර - Oppo f3 64gb Original
Oppo f3 64gb Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - OPPO F1F Original
OPPO F1F Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone -x, 256GB, Original
Apple iPhone -x, 256GB, Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 185,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei P10+ Original
Huawei P10+ Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 56,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - LG K8 Black & Gold Original
LG K8 Black & Gold Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Nokia 110 Original
Nokia 110 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone I6 64GB Original
Apple iPhone I6 64GB Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Nokia 1208 Original
Nokia 1208 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 700

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6 64GB Original
Apple iPhone 6 64GB Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Nokia 1280 Original
Nokia 1280 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung J2 Original
Samsung J2 Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 4s Original
Apple iPhone 4s Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung s7 gold.. Original
Samsung s7 gold.. Original

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!