වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු )

-

වෙළඳ නාමය
දැන්විම් 2,297 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

විනාඩි 10
ජංගම දුරකථන-නුවර - Oppo F7 6GB Ram 128GB M (New)
Oppo F7 6GB Ram 128GB M (New)

සාමාජිකයානුවර, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

විනාඩි 11
ජංගම දුරකථන-නුවර - Vivo V9 64GB (Used)
Vivo V9 64GB (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

විනාඩි 12
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Y9 original (Used)
Huawei Y9 original (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

විනාඩි 29
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

විනාඩි 47
ජංගම දුරකථන-නුවර - Sony Xperia XA Ultra (Used)
Sony Xperia XA Ultra (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවර - Xiaomi Redmi 4X (Used)
Xiaomi Redmi 4X (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy J7 with full set (Used)
Samsung Galaxy J7 with full set (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Sony Xperia XA1 (Used)
Sony Xperia XA1 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 29,400

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Huawei Honor (Used)
Huawei Honor (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy Note 2 (Used)
Samsung Galaxy Note 2 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 4S 32GB (Used)
Apple iPhone 4S 32GB (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung Galaxy A7 2015 (Used)
Samsung Galaxy A7 2015 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Samsung S3 mini (Used)
Samsung S3 mini (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 6 Plus ..... (Used)
Apple iPhone 6 Plus ..... (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-නුවර - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-නුවර - BlackBerry 9780 (Used)
BlackBerry 9780 (Used)

නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

පැය 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!