වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 624 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 1 [Black|White] (Used)
Samsung Galaxy Note 1 [Black|White] (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 3 [Black|Gold] (Used)
Samsung Galaxy Note 3 [Black|Gold] (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S8 13MP|64GB|RAM4GB (Used)
Samsung Galaxy S8 13MP|64GB|RAM4GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 59,000

විනාඩි 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S7 Edge 13MP|32GB|RAM4GB (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge 13MP|32GB|RAM4GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

විනාඩි 35
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB|RAM4GB (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB|RAM4GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

විනාඩි 41
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

විනාඩි 47
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 FULL SET (Used)
Samsung Galaxy J5 FULL SET (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,700

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung dous 3 (Used)
Samsung dous 3 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung gt -s5830 (Used)
Samsung gt -s5830 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Ascend Y (Used)
Huawei Ascend Y (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge 16MP|64GB|RAM3GB (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge 16MP|64GB|RAM3GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 16MP|32GB|RAM3GB (Used)
Samsung Galaxy S6 16MP|32GB|RAM3GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note Edge 16MP|32GB|RAM3GB (Used)
Samsung Galaxy Note Edge 16MP|32GB|RAM3GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 16MP|32GB|RAM2GB (Used)
Samsung Galaxy S5 16MP|32GB|RAM2GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 5 16MP|32GB|RAM4GB (Used)
Samsung Galaxy Note 5 16MP|32GB|RAM4GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 4 16MP|32GB|RAM3GB (Used)
Samsung Galaxy Note 4 16MP|32GB|RAM3GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 3 8MP|16GB|RAM1GB (Used)
Samsung Galaxy Note 3 8MP|16GB|RAM1GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 2 8MP|32GB|RAM2GB (Used)
Samsung Galaxy Note 2 8MP|32GB|RAM2GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 1 8MP|16GB|RAM1GB (Used)
Samsung Galaxy Note 1 8MP|16GB|RAM1GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Y duos 2 (Used)
Samsung Galaxy Y duos 2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge 64gb (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge 64gb (Used)

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!