වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 752 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Note Edge 32GB (Used)
Samsung Note Edge 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 16ǤB (Used)
Samsung Galaxy J5 16ǤB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia M5 E5653 Single Sim 4G (Used
Sony Xperia M5 E5653 Single Sim 4G (Used

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 1202 (Used)
Nokia 1202 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,300

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 1280 orginal (Used)
Nokia 1280 orginal (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,700

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J7 (New)
Samsung Galaxy J7 (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 prime (Used)
Samsung Galaxy J5 prime (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - BlackBerry Passport (Used)
BlackBerry Passport (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo F5 gold original (Used)
Oppo F5 gold original (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note Edge Black (Used)
Samsung Galaxy Note Edge Black (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 1 Black (Used)
Samsung Galaxy Note 1 Black (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 Gold 64GB (Used)
Apple iPhone 6 Gold 64GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 36,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 3 Black (Used)
Samsung Galaxy Note 3 Black (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 Gold (Used)
Samsung Galaxy S6 Gold (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 4 White (Used)
Samsung Galaxy Note 4 White (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 Pro (Used)
Samsung Galaxy J2 Pro (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - OnePlus Haier (Used)
OnePlus Haier (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

පැය 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 4S 32 gb (Used)
Apple iPhone 4S 32 gb (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!