වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 816 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei GR3 17 (Used)
Huawei GR3 17 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 6.1 Brand new (New)
Nokia 6.1 Brand new (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 6.1 (Used)
Nokia 6.1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia X (Used)
Sony Xperia X (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung J2 pr0 (Used)
Samsung J2 pr0 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 6 (New)
Samsung Galaxy J5 6 (New)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - HTC Desire Eye (Used)
HTC Desire Eye (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - HTC One 32Gb Internal memory (Used)
HTC One 32Gb Internal memory (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - (Used)
(Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,300

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y7 chas only (Used)
Huawei Y7 chas only (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Microsoft Lumia 540 (Used)
Microsoft Lumia 540 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,600

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 Plus 64gb Full Set (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64gb Full Set (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei GR5 2016 (Used)
Huawei GR5 2016 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 F (Used)
Oppo A37 F (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - (Used)
(Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone X (Used)
Apple iPhone X (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 124,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J7 Good condition 90% (Us
Samsung Galaxy J7 Good condition 90% (Us

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J7 2016 original (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 original (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia XZ (Used)
Sony Xperia XZ (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!