වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 646 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy S3 mini (Used)
Samsung Galaxy S3 mini (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Y6 prime 2018 (Used)
Huawei Y6 prime 2018 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone X 256GB (Used)
Apple iPhone X 256GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 143,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 32Gb (Used)
Apple iPhone 7 32Gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 56,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - BlackBerry Classic (Used)
BlackBerry Classic (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Nokia 3.1 32gb (Used)
Nokia 3.1 32gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Nokia 6.1 Plus (New)
Nokia 6.1 Plus (New)

සාමාජිකයාපුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

පැය 14
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Oppo F1 3Gb Ram 13Mp Cam (Used)
Oppo F1 3Gb Ram 13Mp Cam (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 15
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Y5 2015 (Used)
Huawei Y5 2015 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 34,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 8 Plus RED (Used)
Apple iPhone 8 Plus RED (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 110,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J2 j2(6) (Used)
Samsung Galaxy J2 j2(6) (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - BlackBerry Classic 4G (Used)
BlackBerry Classic 4G (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 Plus 256 Gb (Used)
Apple iPhone 7 Plus 256 Gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Y7 Pro new condition (Used)
Huawei Y7 Pro new condition (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung j7 prime 2 (Used)
Samsung j7 prime 2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Nokia 3.1 black 16gb (Used)
Nokia 3.1 black 16gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!