වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 871 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone SE 32 GB (Used)
Apple iPhone SE 32 GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

විනාඩි 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5 64 GB (Used)
Apple iPhone 5 64 GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

විනාඩි 7
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5C 16 GB (Used)
Apple iPhone 5C 16 GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

විනාඩි 10
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S 16 GB (Used)
Apple iPhone 5S 16 GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

විනාඩි 22
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 16GB Gold USA (Used)
Apple iPhone 6 16GB Gold USA (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

විනාඩි 39
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 Silver (Used)
Apple iPhone 6 Silver (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 128GB Jet Black (Used)
Apple iPhone 7 128GB Jet Black (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 62,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J1 2016 ❎❎⏩⏩⏩ (Used)
Samsung Galaxy J1 2016 ❎❎⏩⏩⏩ (Used)

සාමාජිකයාපුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung CE0168 (Used)
Samsung CE0168 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy Grand 4G LTE (Used)
Samsung Galaxy Grand 4G LTE (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - China Mobile Bird (Used)
China Mobile Bird (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 1,300

පැය 7
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy S6 Edge 2018 (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge 2018 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy C7 (Used)
Samsung Galaxy C7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

පැය 8
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - HTC Desire 626G+ (Used)
HTC Desire 626G+ (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 9
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy A7 (Used)
Samsung Galaxy A7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 39,500

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!