වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 775 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S Gold (Used)
Apple iPhone 5S Gold (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

විනාඩි 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

විනාඩි 8
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Ag-tel p200 (Used)
Ag-tel p200 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Sony Xperia M2 (Used)
Sony Xperia M2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 Gold (Used)
Apple iPhone 6 Gold (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - China Mobile (New)
China Mobile (New)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - LG ... (Used)
LG ... (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy Y duos (Used)
Samsung Galaxy Y duos (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

පැය 7
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung J7 prime 2017 (Used)
Samsung J7 prime 2017 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 23,400

පැය 7
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - O-Phone Volta 4g (Used)
O-Phone Volta 4g (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Alcatel Pixi .... (Used)
Alcatel Pixi .... (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei P9 Lite (Used)
Huawei P9 Lite (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J5 2015 (Used)
Samsung Galaxy J5 2015 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S 32GB Gold (Used)
Apple iPhone 5S 32GB Gold (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 8,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S 16gb (Used)
Apple iPhone 5S 16gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J1 shan (Used)
Samsung Galaxy J1 shan (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!