වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 849 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J5 pro 2018 32GB (Used)
Samsung Galaxy J5 pro 2018 32GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - LG K4 2017 (Used)
LG K4 2017 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J6 (Used)
Samsung Galaxy J6 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 128GB (Used)
Apple iPhone 7 128GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 6,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Sony Ericsson Z2 (Used)
Sony Ericsson Z2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 16GB (Used)
Apple iPhone 6 16GB (Used)

සාමාජිකයාපුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - EPad (Used)
EPad (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 6,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6S 16gb (Used)
Apple iPhone 6S 16gb (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 Duo✅✅✅✅✅ (Used)
Samsung Galaxy J7 Duo✅✅✅✅✅ (Used)

සාමාජිකයාපුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy S6 Edge 32GB White (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB White (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 25,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy S8 (Used)
Samsung Galaxy S8 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 128GB (Used)
Apple iPhone 7 128GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 67,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 7 32GB (Used)
Apple iPhone 7 32GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 48,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J7 pro✅✅✅✅✅ (Used)
Samsung Galaxy J7 pro✅✅✅✅✅ (Used)

සාමාජිකයාපුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy J5 prime (Used)
Samsung Galaxy J5 prime (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy A5 A500H (Used)
Samsung Galaxy A5 A500H (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Samsung Galaxy A5 (Used)
Samsung Galaxy A5 (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Huawei GR3 2017 Gold (Used)
Huawei GR3 2017 Gold (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-පුත්තලම - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

පුත්තලම, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!