දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - KORD Yellow Button
KORD Yellow Button

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - බ්ලොක්ගල් මැශිම
බ්ලොක්ගල් මැශිම

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - KORD Yellow Button
KORD Yellow Button

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - hotel Manual Oven
hotel Manual Oven

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 465,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 5 Litter Thosa Grinder
5 Litter Thosa Grinder

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Bakery Trays
Bakery Trays

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Italian Coffee Machine
Italian Coffee Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Commercial Ice cube Making machine
Commercial Ice cube Making machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Dish Washer Machine
Dish Washer Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Coffee Grinder Machine
Coffee Grinder Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Lath Grinding Milling machines
Lath Grinding Milling machines

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000,000

දින 46
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Digital printer
Digital printer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!