දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Concrete Mixer
Concrete Mixer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 210,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 6 Feet Digital Printer
6 Feet Digital Printer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Heidelberg KORD Printing Machine
Heidelberg KORD Printing Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 750,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Uruli Roaster Machine
Uruli Roaster Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Buffet Set
Buffet Set

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - කැබිනට් ඩ්‍රයර් එකක්
කැබිනට් ඩ්‍රයර් එකක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - GTO 52 Offset Machine
GTO 52 Offset Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Twin ලණු අඹරණ මැෂින් 3ක් සහ වෙලු ගසන සයිවර් 1ක්
Twin ලණු අඹරණ මැෂින් 3ක් සහ වෙලු ගසන සයිවර් 1ක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 135,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රයක්
බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රයක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!