දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - මැටි ගඩොල් මැෂින්
මැටි ගඩොල් මැෂින්

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Display Cooler
Display Cooler

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - ICE PACKET MACHINE
ICE PACKET MACHINE

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 360,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - benders and other machine equipments
benders and other machine equipments

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 625,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Noritzu magasing ekak vikinimata thibe
Noritzu magasing ekak vikinimata thibe

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - String Hoppers Machine Idiyappam
String Hoppers Machine Idiyappam

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Offset Press 2 Color
Offset Press 2 Color

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,550,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Wood Working Machines
Wood Working Machines

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Hadunkuru (හදුන්කුරැ යන්ත්‍රය)
Hadunkuru (හදුන්කුරැ යන්ත්‍රය)

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Deep Freezer
Deep Freezer

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 68,000

දින 47
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Pastry shop glass show case
Pastry shop glass show case

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 99,600

දින 48

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!