දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - පොල් ලෙලි කැබලි කරන මැෂිම
පොල් ලෙලි කැබලි කරන මැෂිම

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - ගෝදම්බ රොටී කපන යන්ත්‍රය විකිණීමට
ගෝදම්බ රොටී කපන යන්ත්‍රය විකිණීමට

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 43,500

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - කොම්පොස්ට් යන්ත්‍රය විකිණීමට
කොම්පොස්ට් යන්ත්‍රය විකිණීමට

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Popsicle baath (ice palam) /ice packet
Popsicle baath (ice palam) /ice packet

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Rice mill machine - Pelmadulla
Rice mill machine - Pelmadulla

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Lathe machine
Lathe machine

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Car Hoist
Car Hoist

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Vakar
Vakar

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - SCOOLMAN Refrigerator
SCOOLMAN Refrigerator

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!